Grupa Iliad z Francji chce kupić 100% Play Communications

Francuski dostawca usług telekomunikacyjnych, Iliad z siedzibą przy 16, rue de la Ville-L’Eveque, 75008, Paryż, Francja, wyszedł z niewiążącą propozycją ukierunkowaną w stronę rady dyrektorów Play Communications.

Przedmiotem tej oferty, jak podaje Play, jest możliwość dokonania transakcji, która pozwoli na nabycie aż 100% akcji, które pozostały w obrocie. Dokładniej odnosi się to do tych akcji, które pozostają w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Iliad.

Natomiast Iliad przekazał informację, że rada dyrektorów Play Communication poparła ogłoszenie wezwania na akcje, z tym że ich cena jednostkowa będzie wynosiła 39 zł. Ponadto Iliad  podjął pierwsze kroki i podpisał wiążącą umowę zakupu aż 40% pakietu kontrolnego i to od dwóch „referencyjnych akcjonariuszy” spółki Play i ich cena także będzie wynosiła 39 zł.

Czy Play zareaguje na wezwanie na akcje Iliad?

W komunikacie Play przedstawiono, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. Iliad S.A wyszła z propozycją do rady dyrektorów spółki odnoszącą się do możliwości nabycia 100%, które pozostały w obrocie spółki. Dotyczy to wyłącznie akcji, które są w drodze wezwania do zapisania na sprzedaż akcji spółki.

Okazuje się, że w ramach tej propozycji Play zadecydowało o udostępnieniu zarówno dla Iliad jak i jej doradców kluczowych dokumentacji związanej ze spółką i posiadaną grupą kapitałową. Odnosi się to rozpoczętych badań due diligence, które przeprowadzane są w związku z zaproponowaną transakcją.

Co więcej, na tym etapie Play przedstawia, że transakcja nie jest jeszcze sfinalizowana. Obecnie znajduje się na początkowym etapie, a przeprowadzane negocjacje i ich efekt końcowy nie jest na ten moment znany.

Przekazanie informacji o tej poufnej planowanej transakcji był fakt, że 21 września 2020 r. Iliad Purple S.A.S., czyli spółka w całości zależną i należną do Iliad, wezwała do dokonywania zapisów na sprzedaż 100% akcji, które pozostały w obrocie spółki.

Zapisy na sprzedaż potrwają tylko do 17 listopada

Z komunikatu Iliad wynika, że zapisy w wezwaniu na akcje Play Communications będą trwały od 19 października do 17 listopada 2020 r. Z kolei rozliczenie transakcji będzie przypadało na 25 listopada. Ponadto z tej informacji wynika, że transakcja ma być w całości sfinansowana długiem i gotówką.

Thomas Reynaud wskazał, że finalizacja tej transakcji może doprowadzić do umocnienia pozycji Iliad, biorąc pod uwagę ilość abonentów sieci mobilnych (bez uwzględnienia M2M). Dzięki temu może zostać 6 pod względem wielkości operatorem telekomunikacyjnym w Europie.

Prezes Play Jean-Marc Harion powiedział, że ze strony rady dyrektorów uzyskano aprobację dla umowy. Także poparcie dotyczy strategicznego dopasowania. Złożona oferta nie odbiega od tego jakie wartości są istotne dla akcjonariuszy Play.

Play Communication jest wyłącznym właścicielem wszystkich udziałów w P4 (Play), która jest wiodącym operatorem telefonii komórkowej w Polsce. Od momentu debiutu na giełdzie, co miało miejsce w lipcu 2017 roku, nieustannie dąży do rozwoju.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *