Grupa „MERCOR” S.A 26-PROC. WZROST ZYSKU W III KWARTALE 2020/21

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, po III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (1.10.2020 – 31.12.2020) odnotowała 26-procentowy wzrost zysku netto r/r (do 8,8 mln zł), przy niższych o 6% r/r przychodach ze sprzedaży
(96,9 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o +13% i +11% r/r. 

Narastająco po trzech kwartałach 2020/21 Grupa przy podobnym poziomie sprzedaży r/r (293,3 mln zł) zanotowała 40-procentowy wzrost zysku netto, do 27,0 mln zł) Grupa utrzymuje wysoką rentowność na wszystkich poziomach, na co wpływ ma przede wszystkim miks projektowy o wyższych marżach, stałe obniżanie zadłużenia.

Grupa, zgodnie z założeniami strategii na lata 2020-2023, realizuje działania mające na celu intensyfikację eksportu i dalszy rozwój produktów, jednocześnie optymalizując działalność i obniżając zadłużenie.

Struktura geograficzna sprzedaży

Grupa od kwietnia do grudnia 2020 (1-3Q 2020/21) odnotowała podobne poziomy sprzedaży rok do roku zarówno w Polsce jak i za granicą (odpowiednio 148,7 mln zł i 144,6 mln zł). Na koniec trzeciego kwartału udział eksportu w łącznych przychodach wynosi 49%. 

Grupa w samym trzecim kwartale 2020/21 odnotowała wzrosty sprzedaży na dwóch największych rynkach działalności poza Polską: w Rosji (+17% r/r) i Hiszpanii (+21%) oraz na Ukrainie, niewielkim rynku w skali działania spółki. W pozostałych krajach, w których są spółki zależne, Grupa odnotowała spadki sprzedaży: w Czechach i Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii. 

Stabilna sytuacja finansowa

Grupa obniżyła koszty operacyjne w III kwartale o ponad 8% r/r w wyniku dalszej optymalizacji procesów. Grupa utrzymuje niski poziom zadłużenia, ma dobrą płynność, stabilną sytuację finansową. Stan środków pieniężnych wynosił 27,3 mln zł przy zadłużeniu z tytułu kredytów na poziomie 65,8 mln zł. 

Realizacja strategii 2020-2023

Grupa realizuje założenia opublikowanej w sierpniu 2020 r. strategii, w tym pracuje nad intensyfikacją eksportu i rozwojem produktów. Jedną ze strategicznych inwestycji w tym kierunku jest płyta przeciwpożarowa mcr Silboard – w zakładzie koło Płocka trwa testowa produkcja płyty o dużych rozmiarach i finalizacja prac nad nową linią.

Zarejestrowana w październiku 2020 brytyjska spółka zależna docelowo ma wspierać sprzedaż produktów Grupy ze wszystkich pionów na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Wzmocnienie sprzedaży eksportowej mają stanowić także wyroby spółki zależnej DFM Doors odpowiedzialnej za badania i rozwój oraz produkcję drzwi i bram ppoż. Spółka finalizuje modernizację linii pozwalającej na podwojenie produkcji w zakładzie DFM w Opolu.

To kolejny kwartał, w którym mimo trudnego otoczenia rynkowego notujemy bardzo dobre wyniki. Dzięki między innymi stałej optymalizacji procesów, obniżaniu zadłużenia odnotowaliśmy znacznie lepszą rok do roku zyskowność na wszystkich poziomach. Krok po kroku realizujemy założenia strategii biznesowej ogłoszonej w II połowie 2020. Wierzymy, że koncentracja na dalszej dywersyfikacji i intensyfikacji sprzedaży zagranicznej pozwolą nam na stabilne przejście przez pandemię i dalszy rozwój firmy mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *