Grupa Nexity podsumowała III kwartał 2020 r.

W minionym kwartale Grupa Nexity zakończyła ważny etap rozwoju. Po ustabilizowaniu wielu procesów, poszerzeniu zespołu i odnowieniu strategii komunikacji, Grupa płynnie przechodzi  do kolejnego etapu, jakim jest skalowanie biznesu. 

Trzeci kwartał był wyjątkowo pracowity dla Grupy Nexity. Zaktualizowana strategia produktowa i nowoczesna komunikacja to najbardziej widoczne efekty tych prac. Grupa zrealizowała też wiele projektów, które istotnie wpłynęły na jej pozycję na rynku elektromobilności. Wśród najważniejszych należy wymienić m.in. wdrożenie Platformy Nexity w pierwszych 36 punktach ładowania pojazdów elektrycznych na terenie centrali Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, a także na pierwszej stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla ESV Siechnice. Ponadto poszerzono infrastrukturę Nexity do ładowania i zrealizowano prototyp terminali ładowania dla technologii HPC. Powołano też spółkę zależną Nexity-V2X Sp. z o.o., dedykowaną do rozwoju nowych projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych w obszarze elektromobilności i energoelektroniki.

Na bazie wymienionych działań chcemy płynnie przejść do drugiego etapu, czyli skalowania biznesu – twierdzi Dawid Kmiecik, Prezes Zarządu Nexity Global S.A. – W tym celu poszerzyliśmy nas zespół      o kolejnych ekspertów i pasjonatów elektromobilności. W najbliższych miesiącach skupimy się z jednej strony na dołączaniu kolejnych punktów do platformy Nexity, a z drugiej na rozwoju nowych  modułów i funkcjonalności oferowanych naszym Klientom.

Inwestycje, poniesione w związku z rozwojem oprogramowania i tworzeniem nowych funkcjonalności na Platformie Nexity, jak również wydatki związane z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry spowodowały, iż w minionym kwartale Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości niespełna 72 tys. zł i odnotowała stratę w wysokości 783 tys. zł. Zarząd Nexity Global uspokaja jednak, że były to konieczne nakłady inwestycyjne, które szybko zaprocentują w kolejnych miesiącach. W omawianym okresie Spółka zwiększyła też swój kapitał, emitując akcje serii B. 

Dzięki tej emisji nie tylko pozyskaliśmy kapitał niezbędny do dalszego wzrostu, ale także dołączyliśmy do grona akcjonariuszy istotnych inwestorów, którzy w naszej ocenie będą ważnymi i wartościowym partnerami w przyszłych projektach z zakresu szeroko rozumianej elektromobilności – dodaje Dawid Kmiecik. 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *