HUB4Fintech S.A. ma Term Sheet dot. połączenia z MINUTOR Energia

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała Term Sheet z MINUTOR Energia Sp. z o.o. działającą w branży OZE dotyczący połączenia obu spółek. Spółki będą przygotowywały Plan Połączenia, którego podpisanie powinno nastąpić do 10 lutego 2021 r.

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.) podpisała ze spółką MINUTOR Energia Sp. z o.o. Term Sheet dotyczący połączenia obu spółek. Zamiarem obu podmiotów jest połączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku MINUTOR Energia Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na HUB4Fintech S.A. (Spółka Przejmująca) za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej. Podmiot powstały po połączeniu zmieni nazwę na MINUTOR Energia S.A. lub inną określoną przez Spółkę Przejmowaną i rozszerzy działalność biznesową o segment OZE. Wartości obu Spółek zostaną określone przez biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony w terminie do dnia 31.01.2021 r., a następnie w oparciu o sporządzone wyceny zostaną ustalone w Planie Połączenia, którego podpisanie ma nastąpić do 10.02.2021 r. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane przez Strony o ich pozycję rynkową. Zarząd HUB4Fintech S.A. jest przekonany, że połączenie z MINUTOR Energia Sp. z o.o. przyczyni się do dynamicznego rozwoju Spółki w oparciu o nowy segment biznesowy związany z Odnawialnymi Źródłami Energii.

„Połączenie sił obu podmiotów w zakresie wspólnego działania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, wykorzystując synergię doświadczeń, kompetencji oraz wartości, jakimi kierują się obie spółki, może przyczynić się do powstania ogólnopolskiego dostawcy rozwiązań OZE pod rozpoznawalną marką. HUB4Fintech S.A. już wcześniej dostrzegł potencjał rynku OZE i możliwość połączenia klasycznych modeli dystrybucji z usługami Fintech. Połączenie kompetencji obu firm pozwoli nam zbudować ofertę rozwiązań innowacyjnych na skalę krajową i agresywniej skonsumować udział w tym perspektywicznym rynku. Oferta HUB4Fintech S.A., czyli szkolenia, wdrożenia IT oraz Fintech, rozszerzona o odnawialne źródła energii otwiera dla nas zupełnie nowe perspektywy na przyszłość.” – komentuje Mirosław Januszewski, Prezes Zarządu Spółki HUB4Fintech S.A.

„Podpisanie Term Sheet jest swoistym sukcesem wszystkich zaangażowanych osób w projekt MINUTOR Energia. Udało nam się do idei budowania średniej wielkości przedsiębiorstwa energetycznego przekonać wielu inwestorów, którzy biorą udział w kolejnych rundach finansowania spółki. Na chwilę obecną rynek może nas poznać jako podmiot zajmujący się montażem instalacji PV dla domu i dla biznesu, ale jeszcze w tym roku mam nadzieję, że zakomunikujemy rynkowi ciekawe projekty wykraczające poza standardowe postrzeganie OZE w Polsce. Branża, w którą coraz mocniej się angażujemy, ma bardzo dobre perspektywy, a całość odnawialnych źródeł energii, jak i elektromobilność, to niesamowita szansa dla wzrostu wartości połączonych spółek. Przed nami dużo pracy, a podpisany Term Sheet to początek drogi.” – ocenia Zbisław Lasek, Prezes Zarządu Spółki MINUTOR Energia Sp. z o.o.

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.) to spółka notowana na rynku NewConnect od października 2017 r. Jej dotychczasowym obszarem działalności były usługi szkoleniowe, informatyczne i doradcze dla sektora publicznego.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *