HUB4Fintech S.A. połączy się z MINUTOR Energia Sp. z o.o.

Hub4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała z Minutor Energia Sp. z o.o. Plan Połączenia spółek. Po fuzji Emitent zmieni nazwę na Minutor Energia S.A. i będzie prowadził działalność przede wszystkim w branży odnawialnych źródeł energii.

Hub4Fintech S.A. podpisała w dniu 31.03.2021 r. z Minutor Energia Sp. z o.o. Plan Połączenia. Uzgodniono w nim, że planowane połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Minutor Energia Sp. z o.o. na Hub4Fintech S.A. w zamian za nowo emitowane Akcje Emisji Połączeniowej. Wartość obu podmiotów została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 33.735.000,00 zł dla Minutor Energia Sp. z o.o. oraz na kwotę 5.265.000,00 zł dla Hub4Fintech S.A. W wyniku połączenia spółek Emitent dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 8.650.000,00 zł w drodze emisji 86.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej wynoszącej 0,39 zł za 1 akcję. Zarząd Hub4Fintech S.A. jest przekonany, że połączenie spółek pozwoli wykorzystać uzupełniające się kompetencje oraz status spółki publicznej do rozwoju nowej działalności w branży OZE.

„Jestem niezwykle zadowolony, że udało nam się podpisać Plan Połączenia spółek. Fuzja z Minutor Energia otworzy nowy rozdział w naszej historii i umożliwi nam rozwój w bardzo perspektywicznej branży odnawialnych źródeł energii. Bardzo podoba nam się filozofia prowadzenia biznesu przez Minutor Energia, a także ich ambitne plany ekspansji rynkowej i wiążemy ogromne nadzieje z połączeniem naszych potencjałów. Rynek NewConnect to obecnie jedno z najlepszych miejsc do rozwijania działalności w segmencie OZE, dlatego nasza fuzja powinna przynieść korzyści Akcjonariuszom.” – ocenia Tomasz Wielgo, Prezes Zarządu Spółki Hub4Fintech S.A.

„Stanie się spółką publiczną to ogromne wyzwanie i duża odpowiedzialność, ale jesteśmy dynamicznie rosnącą organizacją, więc ten kierunek był dla nas od początku głównym celem. Cieszymy się, że proces odwrotnego połączenia możemy przeprowadzać właśnie z Hub4Fintech. Rynek OZE będzie z pewnością dynamicznie rósł w naszym kraju w kolejnych latach i chcemy wykorzystać ten dobry trend oraz osiągnąć w tej branży jak najlepszą pozycję rynkową. Mamy nadzieję, że połączenie zostanie zakończone w najbliższych miesiącach i będziemy mogli pokazać rynkowi nową strategię rozwoju oraz komunikować pozytywne zdarzenia.” – zakończył Zbisław Lasek, Prezes Zarządu Spółki MINUTOR Energia Sp. z o.o.

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.) to spółka notowana na rynku NewConnect od października 2017 r. Jej dotychczasowym obszarem działalności były usługi szkoleniowe, informatyczne i doradcze dla sektora publicznego.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *