Huuuge z publiczną ofertą – Rekordowe IPO nawet 1,5 miliarda zł

Oferta Huuuge Inc obejmuje nawet 15 milionów akcji spółki a dodatkowo sprzedaż ponad 18 milionów już istniejących akcji. Zgodnie z prognozami, przedsiębiorstwo oczekuje wpływu w wysokości nawet 150 milionów dolarów z tytułu emisji.

Budowa księgi popytu

Zgodnie z istniejącymi przepisami, na początku stworzona zostanie księga popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 27.01 do 04.02 to właśnie oni mogą zasygnalizować popyt na zakup akcji. Oferta nie ominie również inwestorów indywidualnych – Ci będą mogli zapisać się od dnia 28 stycznia do 3 lutego. Maksymalnie 5 lutego o godzinie 9 rano zostanie ustalona liczba akcji, która zostanie wyemitowana dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych war z informacją o cenie akcji. Kolejnym krokiem jest przyjmowanie zapisów, który zacznie się w dniu 5 lutego. Zakłada się, że pierwszy dzień, w którym spółka zostanie zanotowana na giełdzie, to 19 lutego.

Na co zostaną wydane pozyskane środki?

Środki pozyskane z emisji zostaną w conajmniej 90% przekazane na aktywność, mającą na celu przejęcie inne podmioty, inwestycje w nie bądź inwestowanie w aktywa w oparciu o prognozowany potencjał do dalszego rozwoju. Firma skupia się na branży darmowych gier mobilnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w centrum zainteresowania były również inne podmioty, które posiadają podobne kompetencje i profil działalności. Podstawowym kryterium wyboru podmiotów, które będą przejmowane lub w które Huuuge zainwestuje, jest profil finansowy, który generuje EBITDA i charakteryzuje się stałym wzrostem.

Conajmniej 5% wartości emisji zostanie spożytkowanych na finansowanie rozwoju nowych funkcjonalności wydanych gier, jak i rozwojowi produkcji, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Dodatkowo środki zostaną wykorzystane na cele marketingowe, utrzymanie dotychczasowych klientów oraz działalność wydawniczą. Jak więc widać, pole do wykorzystania środków z emisji jest bardzo szerokie. Sama firma wskazała około 60 podmiotów, które mogą zostać przejęte w związku ze spełnionymi kryteriami.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *