Ile wynoszą odsetki ustawowe 2020?

Ustawowe odsetki są naliczane od roku 2020 według całkiem nowej stawki. Wynoszą one 11 procent w skali roku. Wyjątkiem są naliczane odsetki dla podmiotów leczniczych publicznych. W tym przypadku obowiązuje stawka wynosząca 9 procent w skali roku.

Zanim wprowadzają w przepisach wiele wątpliwości co do samej praktyki prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy też funkcjonowania osób prywatnych.

Czym są ustawowe odsetki?

Aby nieco wyjaśnić, czym są właściwie odsetki ustawowe oraz w jakich przypadkach jest zasadne ich naliczanie, musimy sięgnąć do dokładnie dwóch pranych aktów. Jest to ustawa z dnia 23.04.1964 roku oraz ustawy w dnia 8.03.2013 roku.

Kiedy się płaci odsetki ustawowe?

Płatności nieterminowe to istna zmora przedsiębiorców na całym świecie. Okazuje się, że nawet 90 procent firm nie otrzymuje należności zapłaty w terminie czy też spotkało się z takim zjawiskiem.

Brak spływu należności naprawdę negatywnie rzutuje na utrzymanie płynności finansowej danego przedsiębiorstwa, czyli zdolności do regulowania zobowiązań bieżących. Musimy wiedzieć, że jak najbardziej da się walczyć z płatniczymi zatorami oraz motywować skuteczniej dłużników nierzetelnych do zapłaty tejże wierzytelności. Przy tym można się posłużyć mechanizmem naliczania odsetek od należności przeterminowanych.

Przedsiębiorca wystąpić może do swojego klienta czy też kontrahenta z żądaniem zwrotu należności jak i także zapłaty odsetek od pierwszego dnia po upływie terminu, który jest wskazany na fakturze. Odsetki są naliczane na postawie ustalonych ustawowo składek.

Jakie są rodzaje odsetek?

Możemy wymienić zasadniczo trzy rodzaje ustawowych odsetek:

  • kapitałowe odsetki, które są naliczane od kapitału pożyczanego,
  • odsetki za opóźnienie, które naliczane są w momencie gdy spłacona nie zostanie kwota zobowiązania całkowita czy też jej część,
  • odsetki za opóźnienie w handlowych transakcjach.

Odsetki ustawowe, również są nazywane kapitałowymi odsetkami, są należne za kapitał wykorzystany oraz ujęte mogą być w umowie pożyczki. Jeśli strony jednak nie uzgodnią ze sobą samej wysokości kapitałowych odsetek, to znajdują zastosowanie właśnie odsetki ustawowe, które wyższe nie mogą być od maksymalnych odsetek. Ich wysokość została wskazana w artykule 359 Kodeksu cywilnego.

Odsetki za opóźnienie należne są, jeśli dłużnik się spóźnia z zapłatą pieniężnej należności lub w terminie nie zapłacił za towar dostarczony lub usługę wykonaną, a w umowie nie została wskazana wysokość odsetek.

Jeśli wysokość odsetek określona została, to stosować się je powinno w takiej wysokości, jaka została wskazana w umowie. Ustawowe odsetki za opóźnienie są także regulowane w artykule 481 Kodeksu cywilnego.

Natomiast ustawowe składki za opóźnienie w handlowych transakcjach to specjalny rodzaj odsetek które są regulowane przez Ustawę z 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu opóźnieniom nadmiernym w handlowych transakcjach. Mają one dla transakcji handlowych zastosowanie między przedsiębiorcami.

Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2020 roku?

Doskonale już wiemy, czym są odsetki ustawowe. A ile one wynoszą w 2020 roku? Każdego roku Minister Sprawiedliwości w formie obwieszczenia ogłasza stawki aktualne ustawowych odsetek. Wysokość odsetek jest zależna od dokładnie dwóch parametrów. Jest to:

  • stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. Jej wartość jest ustalana w sposób regularny przez Radę Polityki Pieniężnej.
  • określone wysokość procentowego punktu. Stała wartość ustalona w Kodeksie cywilnym jak i także w ustawie o przeciwdziałaniu opóźnieniom nadmiernym w handlowych transakcjach.

Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz jego wpływem negatywnym na naszą gospodarkę, na posiedzeniu marcowym Rady Polityki Pieniężnej podjęto decyzję o obniżeniu stóp procentowych z poziomy półtorej procent do jednego procenta. Prezes Narodowego Banku Polskiego podał także wysokość innych głównych procentowych stóp:

  • stopa dyskontowana weksli 1,10% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej
  • stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej.
Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *