Instrukcja obsługi warszawskiej giełdy – 3 zasady

Inwestowanie na giełdzie nie jest proste, wymaga wyczucia i odpowiedniego przygotowania. Warszawska giełda rządzi się jednak swoimi prawami. Istnieje kilka sprawdzonych zasad, dzięki którym inwestowanie nie będzie tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

Rzesze specjalistów, analityków i inwestorów, codziennie śledzą wszystkie składniki makroekonomiczne, spędzają godziny nad skomplikowanymi wykresami, analizują sprawozdania finansowe, zakładają rozmaite scenariusze i wydaje im się, że są przygotowani niemal na każdą ewentualność. Koniec końców okazuje się, że sukces nie jest pełny. Czy jest jakiś sposób na to, by zminimalizować nakłady pracy i jednocześnie zwiększyć szanse na zysk?

Zasada nr 1: Dynamika PKB na minimum? Kupuj!

Nie będzie odkryciem stwierdzenie, że każda inwestycja zostanie zwieńczona sukcesem, jeśli kupimy tanio, a sprzedamy drogo.

Trzeba jednak wyczuć odpowiedni moment na zakup akcji. Doskonałą okazją do inwestowanie jest inwestorski pesymizm, czyli sytuacja, w której praktycznie nikt nie wierzy w to, że zyski spółek giełdowych wzrosną lub przestaną spadać. Analizy prowadzone na przestrzeni ostatnich 20 lat wskazują na to, że zakup portfela akcji na dnie recesji gospodarczej, czyli w okresie, gdy dynamika produktu krajowego brutto osiąga minimum, to doskonałe posunięcie.

Podstawowy problem polega na tym, w jakim sposób  stwierdzić, czy to już jest dno? Punkty dołowania gospodarki bardzo łatwo wskazać już po fakcie, ale w czasie rzeczywistym nie da się tego określić. Można jednak bazować na danych z lat ubiegłych. Ujemna roczna dynamika PKB? Tego jeszcze nie było, ale zdarzały się lata, w których malała ona do 0-1,5% (2002, 2009 i 2013), czy też do 2-3% (1999, 2005, 2017). To właśnie był dobry czas na inwestycje.

Cała sztuka polega na tym, by wykryć dołek PKB, zanim zostanie to ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Pomocne mogą okazać się niektóre wskaźniki publikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Dobrze śledzić indeksy wyprzedzające koniunkturę (CLI). Ostatni odczyt z lipca 2019 r. pokazuje, że wskaźnik ten osiągnął najniższy poziom od 6,5 lat, co wskazuje na spowolnienie wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Gdy trend OECD CLI zacznie się odwracać, będzie to odpowiedni moment na inwestycje.

Zasada nr 2: Dołek produkcji przemysłowej to czas na inwestycje

Wspomniany powyżej wskaźnik CLI ma jedną zasadniczą wadę. Publikowany jest ze sporym opóźnieniem. Ten z lipca ujrzał światło dzienne dopiero 9 września. Jako pomocnicze źródło informacji, warto przyjrzeć się średniej trzymiesięcznej rocznej dynamiki produkcji przemysłowej.

Sektor wytwórczy stanowi co prawda tylko 22% polskiego PKB, ale to właśnie on wyprzedza koniunkturę w całej gospodarce. Warto więc kupować akcje, gdy produkcja przemysłowa sięga dna. Takich wyraźnych sygnałów do zakupu było kilka w minionych latach.

Skuteczność tej zasady rośnie, gdy weźmiemy pod uwagę jedną zasadę: kupujemy, gdy trzymiesięczna średnia krocząca rocznej dynamiki produkcji przemysłowej przyjmie wartość poniżej zera.

Zasada nr 3: wykorzystaj słabość złotego

Podczas, gdy wszyscy cieszymy się, jak złoty się umacnia, inwestorzy zacierają ręce, gdy kurs złotego słabnie. To właśnie jest odpowiedni moment na inwestycje i również potwierdzają to dane historyczne. Średnia dynamika kursu euro-złoty na przestrzeni ostatnich 20 lat wynosi około 19,4%. W ostatnich latach możemy zauważyć jednak, że jest on bardziej stabilny, dlatego już wzrost o 10% może być zielonym światłem do inwestycji.

Wszystkie opisane powyżej zasady bazują na obserwacji wskaźników z lat ubiegłych. To, że kiedyś się sprawdziły, nie oznacza, że teraz też tak będzie. Nie sposób przewidzieć jak będzie się rozwijała gospodarka w przyszłości. Nic już nie jest takie samo jaki 20 lat temu. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i nieustannie się zmienia. Jeśli jednak wszystkie wskazane okoliczności wystąpią na przestrzeni krótkiego okresu czasu, szansa na zysk z inwestycji będzie zdecydowanie większa.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *