Inwestowanie a spekulacja na giełdzie. Metody, różnice

Spekulanci oraz inwestorzy spotykają się zawsze na parkiecie giełdy. Wyglądają w zasadzie tak samo. Są ubrani identycznie oraz z takim samym zainteresowaniem przyglądają się tablicy z widocznymi kursami akcji. Z bardzo podobnym zaangażowaniem przeprowadzają kolejne transakcje giełdowe. Tworzą wspólnie rzeczywistości giełdową. A różnią się jednak w sposób zasadniczy. Jak oraz dlaczego powinniśmy rozróżnić inwestowanie od spekulowania?

Najważniejszy jest motyw

Na różnice pomiędzy spekulowaniem oraz inwestowaniem uwagę zwrócił Benjamin Graham. Inwestowanie on określił jako kupno akcji związane bezpośrednio z perspektywą biznesu prowadzonego przez spółkę oraz wzrostem spodziewanym jej wartości w terminie dłuższym, a w konsekwencji samym wzrostem wartości akcji. Spekulacją z kolei nazwał kupno akcji w wyniku podążania za giełdowym trendem bez oceny wartości danej spółki. Różny zatem jest motyw.

Postrzeganie

Człowiek, który znacznie inwestuje we wzrost wartości spółki, widzi spore posiadanie przez siebie akcje jako fragment. Co więcej czuje się współwłaścicielem. Z kolei dla spekulanta kompletnie nie ma znaczenia, jakie wartościowe papiery kupuje oraz sprzedaje. Najważniejsza jest tylko zmiana ich ceny oraz także możliwy do uzyskania zysk na niej. Posiadane wartościowe papiery jedynie widzi jako kod giełdowy oraz cyfry, które oznaczają cenę. Widzą również zieloną czy też czerwoną strzałkę, która oznacza kierunek zmiany.

Wiedza

Różne motywy działania także pociągają za sobą bardzo różny poziom wiedzy potrzebnej. Inwestowanie odpowiedzialne wymaga wyselekcjonowania dokładnego podmiotu mającego się stać samym przedmiotem inwestycji. Wybór sektora, rynku oraz biznesu, który będzie się rozwijał w dłuższym okresie oraz nam przyniesie oczekiwanie zyski jest często najważniejszym, ale jednocześnie najtrudniejszym elementem inwestowania. Spekulowanie od nas wymaga wyczucia oraz także znajomości samej tendencji ruchów cen. Jednak wiedza jest zdecydowanie mniejsza.

Czas

Specyfika tychże dwóch strategii powoduje, że z samym rozróżnieniem inwestowania od spekulacji łączy się nierozerwalnie czynnik czasu. Jeśli oczekujemy, że wkład nasz w spółkę zaowocuje wzrostem jej finansowych wyników oraz także jej majątku, a tym samym także jej wartości, uzbroić się musimy w cierpliwość, ponieważ rozwój biznesu jednak  wymaga czasu. Z kolei w przypadku spekulacji potrzebujemy raczej refleksu oraz błyskawicznego reagowania na to, co się dzieje na giełdzie. Ceny się zmieniają nieustająco oraz tylko reakcje szybkie dają nam szansę wykorzystania skutecznego tychże ruchów na samą korzyść spekulanta.

Relacja z rynkiem

Budowanie wartości danego przedsiębiorstwa oznacza współdziałanie z inwestorami innymi, który w uwierzyli w przyszłość tejże spółki oraz zdecydowali się jej powierzyć pieniądze. Wspólny wkład wszystkich w danej przedsięwzięcie pozwala na jego większy rozwój, a w efekcie wspólny zysk dla wszystkich w postaci dywidendy wypracowanej czy też wzrostu wartości akcji.

Gdy spekulujemy, to tak naprawdę kupujemy instrumenty finansowe. Liczymy na szybki wzrost ich ceny, aby można było je sprzedać. Jednak zaś po drugiej stronie tychże transakcji, stoi zawsze inny człowiek, który te akcje nam tanio sprzedaje czy też drogo odkupuje.

Zysk

Wszelkie działania, które są podejmowane na giełdzie mają w zamierzeniu swoim nic innego jak pomnożenie majątku. Jak już wcześniej zostało zauważone – inwestowanie zakłada sam wzrost wartości instrumentów finansowych posiadanych. Z kolei spekulacja jest sprzedażą ich z zyskiem. Oczywiście te obydwie drogi mają możliwość potencjalną zarabiania. Historia pokazuje jednak, że samo inwestowanie oraz spekulowanie można porównać do pracy, jak i także do hazardu. Zarabianie poprzez inwestycję jest wolniejsze, długotrwałe oraz sukcesywne. Spekulując zarabiamy jednego dnia, a drugiego możemy wszystko stracić. Trudno jest przewidzieć końcowy efekt.

Czy dostrzegasz tę różnicę? Na pewno tak. Wszystko zostało świetnie wyjaśnione.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *