Jak działa CFD na akcje i kryptowaluty?

Kontrakty CFD są to instrumenty pochodne, które charakteryzują się możliwością dawania inwestorom indywidualnym dostępu do rynku kryptowalut i akcji. Ogromną zaletą jest łatwość w obsłudze. Korzystać z tego mogą również osoby, które mają do dyspozycji niewielki kapitał. Handlowanie kontraktami nie daje prawa własności danego instrumentu bazowego. Umożliwia wyłącznie spekulowanie o przyszłej cenie. Warto dokładnie zagłębić się w tematyce CFD na akcje i kryptowaluty.

Co to jest CFD na akcje?

Jest to określenie kontraktów, w których przedmiotem jest różnica kursowa akcji konkretnej spółki. Bywa takze nazywane jako Equity CFD. Korzysta z nich coraz więcej inwestorów, ponieważ umożliwiają zysk zarówno przy wzroście jak i spadku wartości. Osoba, która zajmuje się handlem kontraktami nazywana jest traderem. Do osiągnięcia zysku konieczna jest znajomość wahań cenowych. Trader musi nieustannie śledzić kursy poszczególnych akcji, co pozwala mu na posiadanie odpowiednich reakcji.

Kontrakty na akcję z pewnością charakteryzują się największa popularnością i powszechnością na nieregulowanych rynkach pozagiełdowych. Spowodowane jest to łatwym dostępem i startem, do którego wymagany jest mały kapitał.

Przeznaczone są w szczególności dla osób, których kapitał uniemożliwia osiągnięcia konkretnego zysku na handlu akcjami. Zazwyczaj traderzy w swoich działaniach opierają się na dźwigni finansowej, co pozwala na wprowadzenie do obrotu większej kwoty pieniędzy niż fizycznie posiadają.

Co to jest CFD na kryptowaluty

CFD na kryptowaluty charakteryzują się analogicznym sposobem funkcjonowania jak CFD na akcję. Zasadniczą różnicą jest fakt, że trader w tym przypadku bazuje na ruchach cenowych kryptowalut.

Na rynku kontraktów do transakcji nie jest konieczne posiadanie instrumentu bazowego, wystarczy wyłączne spekulowanie o jego przyszłej wartości. Pozwala mu to na płynne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rynkami.

Okazuje się, że handel kontraktami na kryptowaluty posiada większy poziom bezpieczeństwa niż zakup kryptowalut. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że CFD mogą wprowadzać do obrotu wyłącznie brokerzy, których obejmują regulacje prawne, z kolei transakcje w systemie Peer to Peer są zazwyczaj nieregulowane.

CFD na akcje i kryptowaluty – sposób działania

Kontrakty CFD zaliczane są do grona instrumentów pochodnych, co sprawia, że ich ceny rynkowe są zależne od wartości cen instrumentów pochodnych (akcje, kryptowaluty).

Zaletą korzystania z usług brokerów CFD jest niższa prowizja pobierana przed brokerów CFD w porównaniu do maklerów papierów wartościowych. Zawieranie kontraktów na różnicę kursową stwarza więcej możliwości. Jest to okazja, aby być członkiem międzynarodowych rynku. Do rozpoczęcia wystarczy wyłącznie kilkadziesiąt lub kilkaset złotych.

Niski kapitał początkowy nie pozbawia możliwości uzyskania wysokich zarobków. Przyczyny tej należy upatrywać w fakcie, że handel kontraktami pozwala na zastosowanie dźwigni finansowej. W rezultacie można obracać o wiele wyższym kapitałem niż ten wpłacony. Podczas rozpoczynania transakcji należy zachować trzeźwy umysł, ponieważ za okazją pomnożenia swojego kapitału skrywa się również rzeczywiste ryzyko nieprzewidywalnej straty.

Trader CFD – jak nim zostać

W roli tradera CFD najlepiej się sprawdzają osoby ze smykałką do zarabiania pieniędzy. Konieczne jest założenie rachunku maklerskiego. Po zarejestrowaniu, w gestii brokera jest udzielenie dostępu swojemu klientowi do specjalnej platformy inwestycyjnej. Stanowi ona narzędzie pozwalające na zawarcie transakcji na rynku OTC.

Otwarcie pierwszej pozycji jest możliwe dopiero po wpłacie na konto wymaganego kapitału. Trader musi przelać kwotę, która będzie większa lub równa wymaganemu depozytowi.

Każdy przyszły inwestor powinien przeanalizować ofertę danego brokera. Zazwyczaj znajdują się tam akcje pochodzące od najpopularniejszych spółek i nieliczne kryptowaluty, tj. Litecoin i Bitcoin, co stwarza mniejsze możliwości zawierania transakcji.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *