Jak powstrzymać narastanie długów? [ 7 zasad ]

Nie rzadko zdarza się, że na swojej drodze napotykamy problemy finansowe, czy też w wyniku różnych życiowych sytuacji popadamy w długi, które, jak się okazuje, narastają w szybki sposób. Szybkość spłaty naszych zobowiązań zależne jest jednak od wielu czynników, które niekoniecznie związane są z zarobkami, ale także z charakterem danego człowieka czy też jego postanowieniami. Często potrzebna jest również silna wola.

Jak przyśpieszyć spłatę długów?

Przyśpieszenie regulowania należności wymaga podjęcia konkretnych działań oraz ustalenia planu, którego będziesz przestrzegać. Co musisz zrobić?

1. Nie zaciągaj nowych zobowiązań!

Głównym aspektem na który powinieneś zwracać uwagę, jest zaprzestanie powiększania swojego długu! Wykorzystywanie kolejnych pożyczek i popadanie w zamknięty krąg długu nie jest optymalnym rozwiązaniem. Każde zobowiązanie robi bowiem konieczność spłaty następnych rat. Działanie takie nie sprzyja stabilizowaniu Twoich finansów! Jeśli chcesz pozbyć się długów musisz zapamiętać jedno – korzystaj z posiadanych przez siebie środków pieniężnych! Nie pożyczaj i nie roluj długów. Jeśli boisz się pokusy, wypowiedz swoje wszystkie karty kredytowe!

2. Oddaj drobne sumy.

Pieniądze, które pożyczasz „na kawę” oddawaj od razu. Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której Twoje drobne długi utworzą jeden duży osiągając kwotę kilkuset złotych.

3. Przygotuj plan finansowy.

Po przyswojeniu reguły numer 1 przejdź do przygotowania planu finansowego, który pomoże Ci usystematyzować budżet. Jest to jedyna metoda, dzięki której zapanujesz nad finansami i swoimi wydatkami. Dzięki przygotowaniu planu uświadomisz sobie także jaka jest Twoja sytuacja i jak poważne są Twoje długi.

4. Określ strategię zarządzania Twoimi środkami pieniężnymi.

Chcąc spłacić swoje długi i uregulować zobowiązania musisz zmienić swoje podejście do pieniędzy i swoich wydatków. Wydawaj pieniądze z rozwagą – ponoś tylko niezbędne wydatki, a ewentualne nadwyżki przeznaczaj na spłacanie zobowiązań.

5. Pogrupuj wydatki.

Aby w sposób efektywny zarządzać swoim portfelem pogrupuj swoje wydatki od tych najbardziej pilnych do najmniej koniecznych do ponoszenia. Raty kredytów, pożyczek, opłaty domowe powinny znaleźć się oczywiście na najważniejszych pozycjach. Pozostałe wydatki powinny iść na dalszy plan. W pierwszej kolejności zadbaj o swoje najważniejsze potrzeby i spłacaj zobowiązania, które są zagrożone oraz mają największe oprocentowanie.

Zgodnie z przygotowanym planem finansowym, przyjętą strategią i systematyką wydatków w trakcie spłacania długów zrezygnuj z droższych wyjazdów, remontów czy innych przyjemności. Dodatkowe środki pieniężne przeznaczaj na spłatę zobowiązania.

Dobrym pomysłem jest także spłata długów od najmniejszego do największego. Nazwa się to efektem śnieżnej kuli. Mniejsze spłaty zobowiązań motywują nas do spłaty większych, trwa to o wiele krócej.

6. Stawiaj czoła wierzycielom.

Unikanie kontaktu z osobami, którym jesteś winien pieniądze nie przyniesie nic dobrego. Bądź prawdomówny, odbieraj telefony. Wtedy spotkasz się z większą przychylnością – Twój wniosek o wydłużenie spłaty, czy rozbicie płatności na mniejsze raty może być przychylniej rozpatrzony.

7. Sprzedaj niepotrzebne rzeczy.

W dobie Internetu masz wiele możliwości wykorzystana serwisów, na których bezpłatnie ogłosisz sprzedaż zbędnych Ci rzeczy. Pamiętaj, że rzeczy których nie używasz mogą przydać się komuś innemu, jednocześnie naprawiając Twój budżet.

Niezależnie od powyższych metod, pamiętaj że bycie kreatywnym, pomysłowym i przedsiębiorczym pomoże Ci spłacić długi, zdobyć dodatkową gotówkę i w końcu wyjechać na upragniony wypoczynek!

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *