JR HOLDING ASI S.A. chce skomercjalizować testy smakowe na COVID-19

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., podpisała przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązali się do przeniesienia na Spółkę praw do uzyskania dwóch patentów na wynalazek w przygotowaniu oraz koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji na COVID-19.

Emitent poinformował o podpisaniu z sześcioma osobami fizycznymi, będącymi jedynymi właścicielami, posiadającymi pełne autorskie prawa majątkowe do zgłoszeń patentowych, przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej. Zgodnie z nią osoby fizyczne zobowiązały się do przeniesienia na Emitenta prawa do uzyskania dwóch patentów. Pierwszym z nich jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem „System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2”, zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r. Wynalazek ten dotyczy wykorzystania stymulacji prądowej receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości progów czuciowych. Z kolei drugim jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: „Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu” zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r. Wynalazek dotyczy zastosowania gustometrii chemicznej w celu ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń smaku w przebiegu COVID-19. Sprzedający zobowiązali się również do przeniesienia na Spółkę prawa do koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. widzi bardzo duży potencjał w komercjalizacji powyższej technologii na masową i globalną skalę.

„Mamy bardzo ambitne plany w zakresie komercjalizacji tych zestawów testowych jako pierwszych na świecie, które wykrywają zaburzenia smaku w przebiegu COVID-19. Zgodnie z założeniami komercjalizacja ma odbywać się na skalę masową oraz na rynkach globalnych. Istotną przewagą konkurencyjną tych zestawów testowych będzie ich niska cena, która wpłynie na wyższą dostępność dla klientów. Cały projekt będzie realizowany albo poprzez spółkę celową albo w ramach kooperacji z globalnym podmiotem z branży FMCG, z którym partnerstwo przyniesie wymierne korzyści.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.  

Badania kliniczne polskiego zespołu badawczego jako jedne z pierwszych na świecie odpowiadają na globalną potrzebę opracowania wiarygodnej technologii masowych testów przesiewowych, pozwalających na szybką identyfikację osób zarażonych. Wyniki badań prowadzonych w Polsce na osobach zarażonych SARS-CoV-2 zostaną w tym tygodniu przekazane do publikacji w międzynarodowych periodykach medycznych.

„Dotychczas w badaniach zaburzeń smaku upatrywano głównie nadziei na diagnozowanie wczesnych stadiów choroby Parkinsona. Sytuację diametralnie zmienił wybuch pandemii SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Pojawiły się doniesienia o związku zaburzeń smaku i węchu z zakażeniem koronawirusem. Wielka Brytania i USA z czasem uznały je za jedne z najbardziej charakterystycznych wczesnych objawów choroby. Na podstawie moich badań nad obiektywną oceną smaku, które prowadzę od 2011 r., opracowałem technologię wykrywania jego zaburzeń, która została z sukcesem przetestowana w warunkach klinicznych na pacjentach zakażonych SARS-CoV-2. Badania z wykorzystaniem stymulacji prądowej były następnie podstawą do opracowania jeszcze prostszej i tańszej metody z wykorzystaniem substancji chemicznych. Wypracowana przez nas metoda ma olbrzymi potencjał w badaniach przesiewowych populacji.” – komentuje Janusz Frączek, inżynier elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, autor pionierskich międzynarodowych publikacji naukowych z dziedziny elektrogustometrii. 

„W obecnej sytuacji, w której nie ma jeszcze opracowanej szczepionki na SARS-CoV-2, jedyną skuteczną metodą opanowania pandemii jest wykonywanie masowych testów na obecność koronawirusa, izolacja oraz wdrożenie wczesnego leczenia u osób zarażonych. Pomimo, iż dysponujemy coraz doskonalszymi metodami badań serologicznych i genetycznych, metody te ze względu na czas oczekiwania na wyniki i koszt nie są w praktyce wykorzystywane do badań przesiewowych. Według naszej wiedzy, przeprowadziliśmy jedno z pierwszych na świecie badań zaburzeń smaku na populacji przedszpitalnej, z grupą kontrolną.” – dodaje Kamil Adamczyk, lekarz, na co dzień pracujący w jednoimiennym szpitalu zakaźnym.

JR HOLDING ASI S.A. zakończyła 1 kw. 2020 r. zyskiem netto w wysokości 15,88 mln zł, który wynikał z zastosowania nowej metodę wyceny posiadanych aktywów, do czego Emitent jest zobowiązany jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Osiągnięty wynik finansowy należy uznać za bardzo dobry, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji rynkowej na giełdach, wynikającej z pandemii koronawirusa.

W najbliższym czasie JR HOLDING ASI S.A. zamierza przeprowadzić aktualizację strategii rozwoju na lata 2020-2022. Jednym z nowych obszarów działalności inwestycyjnej Emitenta będzie realizowanie inwestycji w fundusze Alfa Bridge z dofinansowaniem z NCBiR-u oraz PFR Starter FIZ. Z kolei drugim kierunkiem inwestycji będą spółki z szeroko pojętego sektora Life Science. JR HOLDING ASI S.A. posiada już w swoim portfelu inwestycyjnym kilka podmiotów z tego sektora m.in. Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.), Medcamp S.A. oraz GenXone S.A. 

Portfel inwestycyjny JR HOLDING ASI S.A. cechuje duża dywersyfikacja, która powinna umożliwić odporność na zmiany rynkowe. Jedną ze spółek portfelowych jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. będąca liderem na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. JR HOLDING ASI S.A. jest także największym akcjonariuszem Setanta S.A. – spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych ONE MORE LEVEL S.A., pracujący aktualnie nad swoją największą produkcją – grą „Ghostrunner”. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect spółka TopLevelTennis.com S.A., która buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com, na której zamieszczane będą nagrania z największymi światowymi gwiazdami tenisa ziemnego. JR HOLDING ASI S.A. posiada też pakiet akcji Premium Fund S.A. z rynku NewConnect, która nabyła 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych. Z kolei spółka portfelowa, notowana na rynku NewConnect, Synerga.fund S.A. posiada 8% udziałów w spółce ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Będzie również odpowiadać za marketing i skalowanie terapii na świecie, a także budowę globalnej marki w przedsięwzięciu polegającym na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego, które jest realizowane w spółce Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.), w której JR HOLDING ASI S.A. jest wiodącym inwestorem. JR HOLDING ASI S.A. jest również największym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect Spółki MEDCAMP S.A. zajmującej się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jego wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. 

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *