JR HOLDING ASI S.A. miał ponad 15,88 mln zł zysku netto w 1 kw. 2020 r. 


JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zanotowała w pierwszym kwartale 2020 r. ponad 15,88 mln zł zysku netto. Posiadane przez Spółkę aktywa w postaci akcji i udziałów spółek portfelowych okazały się odporne na zawirowania rynkowe związane z SARS-CoV-2.

Spółka wypracowała w 1 kw. 2020 r. zysk netto w wysokości 15,88 mln zł, który wynikał z zastosowania nowej metodę wyceny posiadanych aktywów, do czego Emitent jest zobowiązany jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Osiągnięty wynik finansowy jest dużym sukcesem w kontekście panującej sytuacji rynkowej na giełdach, gdzie mieliśmy do czynienia z ogromnymi spadkami związanymi z koronawirusem. Spółki portfelowe JR HOLDING ASI S.A. okazały się odporne na spadki, bowiem działają w perspektywicznych branżach i co więcej, mogą odnieść korzyści dla swojego biznesu. Zarząd Spółki jest bardzo usatysfakcjonowany z wyników finansowych w pierwszym kwartale i ma nadzieję na ich dalszą progresję w nadchodących kwartałach.

„Wypracowane wyniki finansowe potwierdzają, że zbudowaliśmy silny portfel inwestycyjny składający się ze spółek o mocnych fundamentach, które są w stanie przeciwstawiać się negatywnej sytuacji rynkowej. Działają one w bardzo rozwojowych branżach m.in. grach komputerowych, nowoczesnych technologiach, odnawialnych źródłach energii czy w obszarze life science. Podjęcie decyzji o wyjściu z segmentu nieruchomości i sprzedaży posiadanych aktywów tej klasy należy zatem traktować jako bardzo dobrą. Aktualnie prowadzimy negocjacje będące w zaawansowanej fazie z potencjalnymi nabywcami i mamy nadzieję na szybkie sfinalizowanie transakcji.” – ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

W najbliższym czasie JR HOLDING ASI S.A. zamierza przeprowadzić aktualizację strategii rozwoju na lata 2020-2022. Jednym z nowych obszarów działalności inwestycyjnej Emitenta będzie realizowanie inwestycji w fundusze Alfa Bridge z dofinansowaniem z NCBiR-u oraz PFR Starter FIZ. Z kolei drugim kierunkiem inwestycji będą spółki z szeroko pojętego sektora Life Science. JR HOLDING ASI S.A. posiada już w swoim portfelu inwestycyjnym kilka podmiotów z tego sektora m.in. Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.), Medcamp S.A. oraz GenXone S.A. 

„Widzimy bardzo duży potencjał w inwestycjach związanych z sektorem Life Science, dlatego chcemy rozszerzyć naszą strategię rozwoju. Projekty z tej branży znajdujące się w naszym portfelu inwestycyjnym mają ogromne perspektywy rozwoju. Zamierzamy także realizować nowe inwestycje w fundusze Alfa Bridge z dofinansowaniem z NCBiR-u oraz PFR Starter FIZ. W ten sposób JR HOLDING ASI będzie chciał umacniać swoją pozycję na rynku kapitałowym i dążył do stania się jednym z wiodących podmiotów w branży.” – podsumowuje Prezes Ciszewski.

Portfel inwestycyjny JR HOLDING ASI S.A. cechuje duża dywersyfikacja, która powinna umożliwić odporność na zmiany rynkowe. Jedną ze spółek portfelowych jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. będąca liderem na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. JR HOLDING ASI S.A. jest także największym akcjonariuszem Setanta S.A. – spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych ONE MORE LEVEL S.A., pracujący aktualnie nad swoją największą produkcją – grą „Ghostrunner”. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect spółka TopLevelTennis.com S.A., która buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com, na której zamieszczane będą nagrania z największymi światowymi gwiazdami tenisa ziemnego. JR HOLDING ASI S.A. posiada też pakiet akcji Premium Fund S.A. z rynku NewConnect, która nabyła 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych. Z kolei spółka portfelowa, notowana na rynku NewConnect, Synerga.fund S.A. posiada 8% udziałów w spółce ALL IN! GAMES Sp. z o.o. oraz ma odpowiadać za marketing i skalowanie terapii na świecie, a także budowę globalnej marki. Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego jest realizowane w spółce Adelante Sp. z o.o., w której JR HOLDING ASI S.A. jest wiodącym inwestorem. JR HOLDING ASI S.A. jest również największym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect Spółki MEDCAMP S.A. zajmującej się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jego wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. 

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *