JR HOLDING ASI S.A. osiągnął ponad 403 mln zł zysku netto w 2 kw. 2020 r.

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., wypracowała ponad 403,7 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2020 r. Jest to najlepszy kwartalny wynik finansowy w wieloletniej historii Emitenta.

Spółka zanotowała w 2 kw. 2020 r. zysk netto w wysokości 403,7 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w całej jej historii. Przychody finansowe JR HOLDING ASI S.A. wyniosły w tym okresie ponad 498,6 mln zł i wynikały z przeszacowania posiadanych aktywów, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym. Strategia rozwoju Emitenta na lata 2020-2022 przynosi oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem są wypracowane wyniki finansowe. Zarząd Spółki jest niezwykle zadowolony z osiągniętych wyników i z dużym optymizmem podchodzi do kolejnych kwartałów.

„Nasze wyniki finansowe w drugim kwartale 2020 r., a więc osiągnięcie ponad 403 mln zł zysku netto należy uznać za niesamowite osiągnięcie. Pokazaliśmy rynkowi, że potrafimy selekcjonować i dobierać spółki do portfela inwestycyjnego. To właśnie wzrost wartości spółek portfelowych i samego portfela pozwolił nam wypracować tak ogromny zysk. Mam nadzieję, że rynek doceni naszą pracę i jej rezultaty, co wpłynie pozytywnie na wycenę rynkową Spółki.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.  

Do portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. dołączyły w 2 kw. 2020 r. nowe, bardzo perspektywiczne podmioty m.in.: Helix Immuno-Oncology S.A., Digital Avenue S.A. czy GenXone S.A. Zaangażowanie w te projekty inwestycyjne jest zgodne z polityką inwestycyjną Spółki. Emitent cały czas poszukuje także nowych inwestycji, które będą spełniały jego kryteria inwestycyjne i prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przedsięwzięć biznesowych.

„Nasz portfel inwestycyjny jest konsekwentnie rozbudowywany o podmioty, które wpisują się w założenia strategii rozwoju i spełniają rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Większość z naszych spółek portfelowych działa w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19, a wręcz można powiedzieć, że koronawirus powinien wpłynąć pozytywnie na rozwój ich biznesu. Uważam, że pojawianie się w naszym portfelu kolejnych podmiotów umożliwi nam utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu aktywów i zysków w kolejnych kwartałach.” – zakończył January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.  

Zgodnie z opublikowanym w ostatnim czasie raportem miesięcznym w lipcu 2020 r. wartość portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. przekroczyła poziom 1 mld zł, osiągając na koniec miesiąca rekordową wartość, czyli niemal 1,3 mld zł. W samym lipcu br. aktywa Spółki powiększyły się o kwotę 561,4 mln zł.

W najbliższym czasie Zarząd Spółki będzie chciał dokonać aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022, bowiem dynamiczny rozwój spółek z portfelowych oraz planowane nowe inwestycje znacząco wyprzedziły wartości zakładane w opublikowanej strategii. Jednocześnie Zarząd Spółki będzie rekomendował na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczęcie prac nad przejściem Emitenta na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

JR HOLDING ASI S.A. przeprowadza obecnie rebranding Spółki i pracuje nad uruchomieniem nowego serwisu korporacyjnego. Podejmowane działania odzwierciedlają dynamiczny rozwój Emitenta i mają na celu przejrzyście pokazywać strukturę JR HOLDING ASI S.A. Spółka uruchomiła także nową podstronę – www.portfel.jrholding.pl, na której prezentowany jest aktualny portfel inwestycyjny wraz z wartością jej inwestycji oraz udziałem w poszczególnych spółkach wchodzących w jego skład. Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększyć transparentność JR HOLDING ASI S.A. oraz poprawiać wizerunek Emitenta wśród inwestorów i uczestników rynku kapitałowego.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. 

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *