JR HOLDING finalizuje kolejne inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa

Notowana na NewConnect Alternatywna Spółka Inwestycyjna – JR HOLDING zawarła w czwartek dwie kolejne transakcje, obejmując pakiety udziałów w spółkach Minte.ai oraz Cypher.dog. Inwestycje w spółki z sektora nowych technologii oraz sztucznej inteligencji wpisują się w realizację strategii JR HOLDING na lata 2020-2022.

Minte.ai dostarcza platformę automatyzującą proces oceny szkody ubezpieczeniowej na podstawie dokumentacji medycznej, przez analizę z wykorzystaniem NLP (Natural Language Processing), algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji oraz modeli eksperckich.

Jej przydatność została już potwierdzona w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku, a w drugim prace mające na celu jej potwierdzenie trwają. Spółka pozyskała już potencjalnych klientów zainteresowanych funkcjonalnością oferowaną w modelu subskrypcyjnym (abonament). Platforma jest skalowalna i możliwa jest jej komercjalizacja na rynkach zagranicznych.

W wyniku realizacji podpisanej umowy inwestycyjnej JR HOLDING obejmie docelowo 18,99% udziałów w Minte.ai w drodze podniesienia kapitału zakładowego w zamian za łącznie 4,65 mln zł w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy. 

Cypher.dog jest producentem zaawansowanego oprogramowania szyfrującego służącego do bezpiecznej komunikacji i transferu danych bez wykorzystania tzw. „strony trzeciej” w procesie uwierzytelniania, co zapewnia pełną poufność przechowywanych i przekazywanych danych. Oprogramowanie Cypher.dog wykorzystuje unikalne i autorskie rozwiązana, takie jak infrastruktura klucza prywatnego oraz jego przechowywanie, szyfrowanie end-to-end i anonimizację metadanych. Rozwiązanie Cypher.dog podlega ochronie przez wnioski patentowe w Stanach Zjednoczonych. Oprogramowanie oferowane będzie w modelu subskrypcyjnym.

Na mocy umowy JR HOLDING obejmie 30,07% udziałów w spółce oraz prawa do 30% udziałów w Cypherdog Security Inc. z siedzibą w USA, która będzie docelowym podmiotem prowadzącym działalność operacyjną Cypher.dog. Objęcie udziałów nastąpiło w drodze odkupu udziałów od jednego z dotychczasowych wspólników oraz podniesienia kapitału zakładowego za łączną kwotę 3 mln zł w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Obydwie dzisiejsze transakcje, pomimo że nie są ze sobą powiązane, wpisują się w realizację strategii JR HOLDING – inwestycji w nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję. Obie spółki oferują zaawansowane i innowacyjne odpowiedzi na potrzeby potencjalnych klientów. Jesteśmy przekonani, że wsparcie kapitałowe z strony JR HOLDING oraz dostęp do know how i naszej bazy klientów przyczynią się do dynamicznego rozwoju obu spółek, co przełoży się na wartość dla akcjonariuszy JR HOLDING – powiedział Artur Jedynak – wiceprezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *