JSW decyduje się na zwiększenie wykorzystania metanu

W Kopalni Knurów-Szczygłowice już od kilku tygodni działają trzy nowe instalacje, które umożliwiają wytwarzanie z metanu prądu oraz ciepła. Kolejne cztery mechanizmy tylko czekają na uruchomienie. Jastrzębska Spółka Węglowa, ma zamiar znacznie zwiększyć zużycie uzyskanego w trakcie eksploatowania węgla metanu.

Jastrzębska spółka inwestuje  w metan

Program inwestycyjny JSW o wartości przeszło 300 mln zł, jest w znaczącej mierze przeznaczony na efektywniejsze wykorzystanie produkowanego w kopalniach metanu. Przewiduje on uruchomienie w kopalniach Knurów-Szczygłowice oraz Budryk układów kogeneracyjnych o mocy 48 mW, ale również modernizację towarzyszącej infrastruktury w taki sposób, by była optymalnie dostosowana do przetwarzania metanu. Artur Dyczko, wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych, zapowiada budowę kolejnych urządzeń w ruchu Szczygłowice.

Program JSW jest współfinansowany przez kredyt uzyskany w poprzednim roku od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Władze spółki spodziewają się, że także w kolejnych latach uda się sfinansować część kosztów wykorzystania metanu przez Unię Europejską. Może to być tym bardziej istotne, jeżeli metan obejmą przepisy emisyjne, generujące ogromne koszty.

Jak zauważa Artur Dyczko: „Potencjał cieplarniany metanu jest ok. 28-krotnie większy od potencjału dwutlenku węgla. Dzięki projektom takim jak te w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk znacząco redukujemy emisję tego gazu do atmosfery, chroniąc klimat”. Zwiększenie udziału metanu w produkcji energii elektrycznej, to krok do planowanej przez JSW energetycznej samowystarczalności. Choć emisja metanu jest związana z wydobyciem węgla, to wykorzystany jako samodzielne paliwo, jest ekonomiczny i pozwoli na osiągnięcie celów ekologicznych.

Knurów-Szczygłowice, to kopalnia, w której wskaźnik metanu jest najwyższy w całej Polsce i wynosi ok. 210 m3/minutę. Najwyższe wydzielanie metanu odnotowuje się na dwóch ścianach eksploatacyjnych w ruchu Szczygłowice: dochodzi ona do 60-80 m3/minutę. Bezpieczeństwo wydobycia węgla wymaga skutecznych metod odmetanowania. Nic dziwnego, że właśnie tam skoncentrowały się inwestycje JSW, która zamiast wypuszczać metan do atmosfery, chce go przerobić na energię elektryczną i cieplną.

Kopalniane systemy odmetanowania nie są stabilne, a prognozowanie stężenia metanu nie zawsze jest możliwe. Aktualne stężenie metanu w ruchu Szczygłowice przekracza prognozy, podczas gdy ruch Knurów nie spełnił ich nawet w połowie. Kogeneracyjne układy w Knurowie zasila metan z ruchu Szczygłowice, ale by tu umożliwić, konieczna była budowa pod ziemią dołowej stacji przetłaczania gazu. Nie mniej skomplikowane jest przesyłanie ujętego przez instalacje metanu na powierzchnię, który do przetłoczenia w górę potrzebuje depresji wytwarzanej przez stację odmetanowującą. Docelowo ilość gazu ujmowanego przez wszystkie stacje, ma wynosić 400 m3/minutę.

Wiceprezes JSW podkreśla, że spółka przykłada wielką wagę do metanu. Świadczyć o tym mają zmiany w organizacji, które zakładają samodzielną pracę spółki przy instalacjach odmetanowujących, zamiast powierzania ich zewnętrznym firmom. Zdecydowano o powstaniu Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi, powołano również Zespół Pozyskiwania i Zagospodarowania Metanu, zatrudniający przeszło 200 osób. W planach jest także nowa strona internetowa, w całości poświęcona wykorzystaniu metanu i związaną z tym problematyką.

Czym jest metan?

Metan jest gazem, bezbarwnym i bezwonnym, który zazwyczaj towarzyszy węglowi kamiennemu i złożom węglowodorów. W Polsce 2/3 tego gazu pochodzi z metanowych pokładów węglowych. W ciągu ostatnich 5 lat wydobycie węgla wygenerowało prawie 1 mld m3 metanu rocznie. Według WUG dopiero 2019 r. przyniósł skokowy spadek wydzielanego w kopalniach gazu.

W Polsce 1/3 metanu ujmuje się dedykowanymi instalacjami, podczas gdy reszta trafia wprost do atmosfery. Choć ilość ujętego metanu w poprzednim roku spadła w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat, efektywność instalacji odmetanowujących jest wyższa, ze względu na znaczny spadek ilości metanu. Niestety nie przełożyło się to na wykorzystanie metanu w produkcji energii i ciepła. Zagospodarowanie w 2019 r. wyniosło jedynie niecałe 63%, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *