Klabater S.A. III kwartał 2020 r. realizuje blisko 1.2 mln przychodu netto

Klabater S.A, notowany na NewConnect producent i wydawca gier wideo, wypracował blisko 1,2 mln przychodu netto i ok. 0,11 mln zysku w III kwartale 2020 roku. Tegoroczne przychody są  o 44% wyższe od osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk netto w ostatnim kwartale wyniósł 110 611,74 zł. Poprawa osiąganych wyników spowodowana jest głównie aktywną sprzedażą tytułów własnych: Crossroads Inn i Heliborne oraz aktywną polityką sprzedażową back-katalogu.

Przychody netto osiągnięte przez Klabater S.A. w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1.157.951,48 zł. Spółka wypracowała również zysk brutto ze sprzedaży – w III kwartale 2020 roku wyniósł on 739.687,71 zł i był wyższy od osiągniętego w roku 2019 w analogicznym okresie o 77%.

W ostatnim kwartale skupiliśmy się na sprzedaży produktów własnych – Crossroads Inn wraz z dodatkami oraz Heliborne w nowej edycji – mówi Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater S.A.

Wzięliśmy również udział w licznych promocjach i wyprzedażach, aktywnie promując posiadany przez nas katalog gier. Back katalog to dla naszej spółki bardzo znaczący element struktury przychodów wpływający na stabilizację osiąganych wyników  – dodaje Michał Gembicki, członek zarządu Klabater S.A.

Spółka konsekwentnie kontynuowała również zapowiedziane wcześniej wydawanie rozszerzeń do swojej flagowej produkcji – gry Crossroads Inn i tak 16 lipca pojawił się dodatek „Hooves & Wagons”, wprowadzający do gry konie, powozy i stajnie, a 18 sierpnia ukazał się dodatek „Bath & Beauty”, pozwalający na wybudowanie łaźni. Premierom dodatków towarzyszyła aktywność w serwisie STEAM oraz GOG.

20 sierpnia premierę miała nowa edycja gry Heliborne – Enhanced Edition. W postaci bezpłatnej aktualizacji została ona udostępniona wszystkim dotychczasowym posiadaczom tytułu, a w komercyjnej postaci zadebiutowała jako nowy produkt dostępny w sklepie STEAM. Heliborne Enhanced Edition to znacznie usprawniona wersja oryginału, wzbogacona m.in. o nowe modele helikopterów, nowe mapy i nowy interfejs.

Spółka w reakcji na negatywne uwagi części graczy, po publikacji aktualizacji podjęła działania polegające m.in. na przywróceniu dostępności wersji gry ze starszym interfejsem i zatrudnienie związanego ze społecznością graczy moderatora, jednocześnie dynamicznie pracując nad naprawieniem niedociągnięć wersji Enhanced Edition. W efekcie aktualna ocena gry na platformie Steam ma status „Bardzo pozytywne”.

8 lipca Klabater znalazł się w gronie firm, które otrzymają dofinansowanie w ramach   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie przyznano na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „T.A.C.K. – Zestaw innowacyjnych narzędzi do tworzenia zaawansowanych ekonomicznych gier symulacyjnych”. Przyznana Spółce rekomendowana kwota dofinansowania na realizację ww. projektu wyniosła 2.547.238,82 zł, a koszt całkowity realizacji projektu to 4.077.476,47 zł.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii o zasięgu globalnym w postaci zestawu narzędzi i nakładki na silniki gier wideo T.A.C.K. „Tycoons Autonomic Creation Tool” posłuży do tworzenia zaawansowanych, ekonomicznych gier z gatunku symulacyjno-ekonomicznych – tzw. tycoons – które spółka wyprodukuje w najbliższych latach.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *