Raporty i komunikaty EBI

Firmy, które znajdują się w ewidencji Giełdy Papierów Wartościowych, mają obowiązek stałego informowania inwestorów i innych uczestników o swojej kondycji finansowej w sposób klarowny i transparentny. System EBI umożliwia realizację tego obowiązku.

Kogo dotyczy Elektroniczna Baza Informacji?

EBI jest systemem informatycznym, dzięki któremu można błyskawicznie przesyłać i publikować raporty dotyczące sytuacji bieżącej, jak i raporty okresowe. Wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect mają obowiązek dostarczać systematycznie takie raporty do informacji osób zainteresowanych (inwestorów i uczestników Giełdy). Jeżeli np. odnotowuje się zmianę na rynku akcji, wprowadza się ją do alternatywnego obrotu, wówczas spółki korzystając z Elektronicznej Bazy Informacji przesyłają wiadomość do GPW.

NewConnect to rynek akcji, który funkcjonuje w formie alternatywnego systemu obrotu. Na tym rynku inwestują głównie młodzi inwestorzy i spółki, które co dopiero powstały.  NewConnect, jak sama nazwa wskazuje, finansuje w małe i średnie firmy, które rozwijają się w dziedzinie nowych technologii, takich jak Intelligence Technology, biotechnologia i alternatywne źródła energii. Dzięki istnieniu Elektronicznej Bazy Informacji inwestorzy mogą podejmować świadome i przemyślane decyzje, które oparte są na bieżących wiadomościach. Ułatwia to inwestowanie i podejmowanie kontrolowanego ryzyka na rynku akcji. Wszystkie raporty, które są dostarczane dzięki funkcjonowaniu systemu EBI, stanowią również cenne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych Giełdą, mają bowiem publiczny charakter – są ogólnodostępne.

Cel powstania systemu EBI

Rynek NewConnect to szczególne miejsce związane z większym ryzykiem inwestowania. To właśnie dzięki systemowi EBI inwestorzy mogą ocenić ryzyko inwestowania. Ponadto cały czas jest wgląd w sytuację ekonomiczną obecnych na rynku spółek. EBI doskonale zaspokaja potrzebę dostarczania informacji w tym zakresie. Bez tego zaplecza informacyjnego funkcjonowanie obrotu giełdowego byłoby znacząco utrudnione. Ilość chybionych decyzji inwestycyjnych mogłaby być większa niż ma to miejsce obecnie. EBI daje inwestorom jasność sytuacji i pozwala prognozować rozwój sytuacji na bazie aktualnych i stale aktualizowanych danych.

EBI umożliwia spółkom komunikację z rynkiem. Spółki obecne na NewConnect dzięki bieżącym i okresowym raportom przesyłanym do EBI mają więcej informacji. EBI zmniejsza rygor informacyjny, pozwala wiedzieć więcej o kondycji ekonomicznej spółek. Jest to szczególnie ważne i przydatne dla tych podmiotów, które się rozwijają, inwestują i podejmują czasem duże ryzyko.  

Szczegółowe opracowywanie raportów jest bardzo kosztowne. Dzięki systemowi EBI proces informowania jest dużo łatwiejszy i mniej kosztowny. Ponadto zapewnia spółkom transparenty public image. Inwestorzy wiedzą o nich więcej i mogą planować swoje inwestycje w krótszym lub dłuższym okresie. EBI pomaga w rozwoju spółkom notowanym na NewConnect i inwestorom, daje szanse na lepszy rozwój i bardziej przemyślane inwestycje. Spółki, znajdujące się w „fazie wzrostu”, mogą pozyskać kapitał, który umożliwia im rozwój i daje szansę na planowanie swojej działalności w przyszłości.

Zasady przekazywania przez spółki odnotowane na NewConnect bieżących i okresowych raportów

Zasady są dokładnie sprecyzowane w Załączniku do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 2011 r. z późn. zm. Na szczególną uwagę zasługują początkowe paragrafy.

W paragrafie 2 stwierdza się, że przekazywanie raportów bieżących i okresowych odbywa się internetowo za pośrednictwem EBI, której administratorem jest Giełda Papierów Wartościowych. Emitenci i użytkownicy EBI muszą wprowadzić procedury zapewniające  prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z informowaniem.

W paragrafie 3 mowa m.in. o tym, że raporty zaraz po przesłaniu do EBI są publikowane na odpowiednich dla danego rynku stronach internetowych, których administratorem jest GPW.

W paragrafach 5 i 6 napisano, że raport przesłany do EBI powinien być w formacie dokumentu, który wcześniej został podpisany przez osoby upoważnione przez danego emitenta. Okres przechowywania raportu wynosi 5 lat od dnia przekazania. Podobnie potwierdzenie nadania raportu do EBI powinno być przechowany przez taki sam okres czasu.

W paragrafie 8 stwierdzono, że Giełda Papierów Wartościowych ma prawo korzystać, przetwarzać i udostępniać raporty, które zostały jej przekazane.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *