Koronawirus a blockchain – wykorzystanie nowoczesnych technologii

Głównym problemem z którym obecnie zmaga się cały świat jest oczywiście koronawirus COVID-19. Uderza on z ogromną siłą nie tylko w codzienne życie już niemal wszystkich społeczeństw ale i w sytuację gospodarczą na świecie. Jednym z głównych problemów są braki w zaopatrzeniu i logistyce jego transportu.

Niestety zjawisko to coraz bardziej przybiera na sile i nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego tempa jego wzrostu. W dobie tak dużego kryzysu warto więc zastanowić się czy nowoczesne technologie, między innymi sztuczna inteligencja oraz blockchain mogą okazać się dużą pomocą i rozwiązaniem wielu problemów związanych z obecną sytuacja na świecie.

Koronawirus zagrożeniem dla dostaw i produkcji

Mając na uwadze, iż większość granic państw jest w tej chwili zamknięta lub obłożona dużymi zaostrzeniami w kontroli łatwo jest zauważyć, że głównym problemem natury gospodarczej staje się zakłócenie łańcucha dostaw. Niestety problem jest pory i stale rośnie wraz z liczbą zainfekowanych osób i krajów objętych kwarantanną.

Kolejnym istotnym zagrożeniem gospodarczym jest wstrzymywanie produkcji z uwagi na brak materiału. W obecnym czasie rośnie głównie zapotrzebowanie na maseczki ochronne oraz różnego rodzaju środki do dezynfekcji. Inne linie produkcyjne mają jednak spore problemy z utrzymaniem ciągłości produkcji. Nowoczesne technologie wśród których wymienić można sztuczną inteligencję praz blockchain mogą okazać się jedynym wyjściem z poważnej sytuacji kryzysowej, w której obecnie znajduje się większość fabryk.

Możliwe zastosowanie blockchain oraz AI

Zarówno blockchain jak i sztuczna inteligencja posiadają ogromny potencjał, który powinien zostać wykorzystany do walki z następstwami COVID-19. Po pierwsze sztuczna inteligencja może być użyta do przewidywania reakcji na obecne wydarzenia, a następnie prognozowanie gdzie pojawi się zapotrzebowanie na dane produkty. Technologia ta potrafi identyfikować wzorce oraz w bardzo dokładny sposób przewidywać następstwa danej sytuacji. AI może być również bardzo przydatna nie tylo w transporcie ale i medycynie, gdzie dzięki obliczeniom ma ona możliwość identyfikowania pacjentów będących w grupie najwyższego ryzyka.

Obie z wymienionych wyżej technologii mogą okazać się również przydatne do utrzymania podaży w sytuacji gdy łańcuch dostaw zależny jest od jednego źródła. W tej sytuacji zastosowanie znaleźć mogą drukarki 3D, które zdolne są do wytwarzania przedmiotów warstwa po warstwie. Takie wydruki 3D z powodzeniem mogą być wykorzystywane na przykład w branży spożywczej.

Kolejnym problemem, na którym jedynym lekarstwem może okazać się technologia blockchain jest wątpliwa jakość oraz pochodzenie sprzętu medycznego, który w obecnej chwili potrzebny jest w ilościach wręcz hurtowych. Blockchain umożliwia nam śledzenie źródła danego przedmiotu zapewniając przy tym otwarty rozproszony rejestr.

Technologia blockchain w tej chwili wykorzystywana jest w Chinach, głównie do śledzenia źródeł większości ogłoszeń publicznych i ewentualnego wyłapywania informacji fałszywych. Na tego typu nowoczesnej technologii oparte są też inteligentne kontrakty, które automatycznie przesyłają środki po spełnieniu odpowiednich warunków ustalonych w umowie.

Połączenie sił

Ogromny potencjał sztucznej inteligencji i blockchain może zostać zwiększony dzięki połączeniu ich działania. Niestety wymaga to kompetencji oraz dużych inwestycji w infrastrukturę.

Efektywne zarządzanie w czasach kryzysu wymaga wiedzy i obejmuje zazwyczaj trzy etapy: przygotowania, reagowania i odzyskiwania. W tej chwili znajdujemy się już na etapie reagowania na zmiany gospodarcze jakie z dnia na dzień zachodzą na całym świecie. Jest to już drugi etap, dlatego kroki jakie podejmiemy powinny być stanowcze, tak aby jak najszybciej wesprzeć przedsiębiorców zmagających się z poważnymi problemami.

Szansą na stabilizacje mogą być nowoczesne technologie dlatego należy rozważyć inwestycje w takie obszary jak sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk 3D, które bez wątpienia mogą pomóc nam rozwiązać wiele problemów zakłócających obecną gospodarkę.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *