Koronawirus a blockchain – wykorzystanie nowoczesnych technologii

Głównym problemem z którym obecnie zmaga się cały świat jest oczywiście koronawirus COVID-19. Uderza on z ogromną siłą nie tylko w codzienne życie już niemal wszystkich społeczeństw ale i w sytuację gospodarczą na świecie. Jednym z głównych problemów są braki w zaopatrzeniu i logistyce jego transportu.

Niestety zjawisko to coraz bardziej przybiera na sile i nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego tempa jego wzrostu. W dobie tak dużego kryzysu warto więc zastanowić się czy nowoczesne technologie, między innymi sztuczna inteligencja oraz blockchain mogą okazać się dużą pomocą i rozwiązaniem wielu problemów związanych z obecną sytuacja na świecie.

Koronawirus zagrożeniem dla dostaw i produkcji

Mając na uwadze, iż większość granic państw jest w tej chwili zamknięta lub obłożona dużymi zaostrzeniami w kontroli łatwo jest zauważyć, że głównym problemem natury gospodarczej staje się zakłócenie łańcucha dostaw. Niestety problem jest pory i stale rośnie wraz z liczbą zainfekowanych osób i krajów objętych kwarantanną.

Kolejnym istotnym zagrożeniem gospodarczym jest wstrzymywanie produkcji z uwagi na brak materiału. W obecnym czasie rośnie głównie zapotrzebowanie na maseczki ochronne oraz różnego rodzaju środki do dezynfekcji. Inne linie produkcyjne mają jednak spore problemy z utrzymaniem ciągłości produkcji. Nowoczesne technologie wśród których wymienić można sztuczną inteligencję praz blockchain mogą okazać się jedynym wyjściem z poważnej sytuacji kryzysowej, w której obecnie znajduje się większość fabryk.

Możliwe zastosowanie blockchain oraz AI

Zarówno blockchain jak i sztuczna inteligencja posiadają ogromny potencjał, który powinien zostać wykorzystany do walki z następstwami COVID-19. Po pierwsze sztuczna inteligencja może być użyta do przewidywania reakcji na obecne wydarzenia, a następnie prognozowanie gdzie pojawi się zapotrzebowanie na dane produkty. Technologia ta potrafi identyfikować wzorce oraz w bardzo dokładny sposób przewidywać następstwa danej sytuacji. AI może być również bardzo przydatna nie tylo w transporcie ale i medycynie, gdzie dzięki obliczeniom ma ona możliwość identyfikowania pacjentów będących w grupie najwyższego ryzyka.

Obie z wymienionych wyżej technologii mogą okazać się również przydatne do utrzymania podaży w sytuacji gdy łańcuch dostaw zależny jest od jednego źródła. W tej sytuacji zastosowanie znaleźć mogą drukarki 3D, które zdolne są do wytwarzania przedmiotów warstwa po warstwie. Takie wydruki 3D z powodzeniem mogą być wykorzystywane na przykład w branży spożywczej.

Kolejnym problemem, na którym jedynym lekarstwem może okazać się technologia blockchain jest wątpliwa jakość oraz pochodzenie sprzętu medycznego, który w obecnej chwili potrzebny jest w ilościach wręcz hurtowych. Blockchain umożliwia nam śledzenie źródła danego przedmiotu zapewniając przy tym otwarty rozproszony rejestr.

Technologia blockchain w tej chwili wykorzystywana jest w Chinach, głównie do śledzenia źródeł większości ogłoszeń publicznych i ewentualnego wyłapywania informacji fałszywych. Na tego typu nowoczesnej technologii oparte są też inteligentne kontrakty, które automatycznie przesyłają środki po spełnieniu odpowiednich warunków ustalonych w umowie.

Połączenie sił

Ogromny potencjał sztucznej inteligencji i blockchain może zostać zwiększony dzięki połączeniu ich działania. Niestety wymaga to kompetencji oraz dużych inwestycji w infrastrukturę.

Efektywne zarządzanie w czasach kryzysu wymaga wiedzy i obejmuje zazwyczaj trzy etapy: przygotowania, reagowania i odzyskiwania. W tej chwili znajdujemy się już na etapie reagowania na zmiany gospodarcze jakie z dnia na dzień zachodzą na całym świecie. Jest to już drugi etap, dlatego kroki jakie podejmiemy powinny być stanowcze, tak aby jak najszybciej wesprzeć przedsiębiorców zmagających się z poważnymi problemami.

Szansą na stabilizacje mogą być nowoczesne technologie dlatego należy rozważyć inwestycje w takie obszary jak sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk 3D, które bez wątpienia mogą pomóc nam rozwiązać wiele problemów zakłócających obecną gospodarkę.

Show More

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *