[ Koronawirus ] Powrót do szkół. W jakich warunkach? Jakie są zalecenia?

Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, ustalił trzy wersje bezpiecznego powrotu do szkół. Stwierdził on, że ministerstwo robi wszystko, by uczniowie rozpoczęli naukę w bezpiecznych warunkach.

Ustalenia GIS

Minister wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracował wytyczne dotyczące powrotu do szkół i innych placówek dydaktycznych od 1. września. Najważniejszą wiadomością jest zalecenie odbywania nauki bez obowiązku noszenia maseczek. Jednak pracę należy zorganizować tak, by zachowany został dystans między osobami, które przebywają w szkole.

Uczestnictwo GIS opierało się na ustaleniu wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny i edukacji na tym polu. Do połowy sierpnia inspektorat opracuje plan działania na wypadek wykrytego ogniska zakażenia.

Modele powrotu do szkół

Na konferencji przedstawiono trzy propozycje dotyczące funkcjonowania szkół w sytuacji wykrycia zakażenia:

  • wariant A – utrzymanie tradycyjnej formy nauki. W momencie pozytywnego testu na koronawirusa, edukacja w danej placówce jest częściowo lub w całości zawieszana. Wtedy możliwe będzie wdrożenie kolejnych modeli nauczania,
  • wariant B – forma mieszana, nazywana hybrydową. Ostateczna decyzja będzie zależeć od dyrektora. Otrzyma on możliwość zawieszenia zajęć danej grupy, klasy czy całej szkoły, po zasięgnięciu opinii inspektora sanitarnego,
  • wariant C – nauka zdalna. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na dany czas. W jego miejsce ma zostać wprowadzona edukacja zdalna. Ostateczna decyzja również uzależniona jest od opinii GIS.

Zalecenia

MEN i GIS przygotowało wytyczne dla placówek edukacyjnych od 1. września. Wśród nich wyróżniono następujące zapisy:

do szkoły powinni uczęszczać uczniowie niewykazujący objawów, które sugerują infekcję dróg oddechowych, a pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną,

zmiany chorobowe ucznia, zaobserwowane przez pracownika placówki, mogą wskazywać na infekcję dróg oddechowych, taki uczeń powinien zostać odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu; w tej sytuacji należy także powiadomić opiekunów, którzy powinni niezwłocznie odebrać ucznia,

  • po uczniów powinni przychodzi tylko opiekunowie nie wykazujący objawów chorobowych,
  • przed wejściem do placówki powinna znaleźć się informacja dotycząca obowiązku i sposobie dezynfekcji rąk,
  • w szkołach powinno przebywać jak najmniej osób z zewnątrz,
  • na wyposażeniu placówki powinien znajdować się termometr bezdotykowy,
  • praca placówki powinna tak zorganizowana, by umożliwić zachowanie dystansu społecznego oraz unikać częstej zmiany pomieszczeń,
  • wszystkie sprzęty znajdujące się w klasach powinny być poddawane dezynfekcji,
  • każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowi nie mogą wymieniać się pomocami naukowymi.

Odrębne przepisy dotyczą organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz przerw i zajęć pozalekcyjnych. Warty nadmienienia jest fakt, że uczniowie w czasie wolnym powinni przebywać na świeżym powietrzu. W takim przypadku łatwiej będzie utrzymać dystans.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *