Kraje z najszybszą reakcją pomocową Unii Europejskiej

Sytuacja gospodarcza wielu państw Unii Europejskiej i nie tylko, w związku z szalejącą epidemią, wymaga stanowczej i szybkiej pomocy. W odpowiedzi na sytuację europejską sytuację gospodarczą, Komisja Europejska wystąpiła z programem pomocowym umożliwiającym szybkie uzyskanie pomocy finansowej na ratowanie przedsiębiorstw. Klika krajów zareagowało na propozycję w ciągu kilku dni od ogłoszenia programu. Co z Polską?

Pomoc Unii Europejskiej

W ramach swoich kompetencji, Komisja Europejska uruchomiła specjalny plan pomocowy, podejmując niezbędne rozporządzenia. Pakiet jest kompletny i gotowy do zaimplementowania do krajowego porządku prawnego.

Forma pakietu pomocowego UE

Oferowany pakiet pomocowy obejmuje kwotę 35 miliardów euro z przeznaczeniem na dofinansowanie działań krajowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa w gospodarce. Jednocześnie Unia Europejska, wprowadzając tymczasowe ramy pomocowe, dała swobodę państwom członkowskim w prowadzeniu własnych działań zwalczających skutki pandemii. Tym samym wystąpiła naprzeciw problemowi, udostępniając tzw. szybką ścieżkę implementacji pakietów pomocowych, o których zawartości decydują rządy poszczególnych państw członkowskich.

Państwa reagujące

Najszybciej na pakiet pomocowy zareagowały: Francja, Niemcy, Włochy i Portugalia, notyfikując swoje programy. Dzięki temu Komisja Europejska już pozytywnie rozpatrzyła wnioski, co pozwoliło na to, że przedsiębiorcy ze wskazanych krajów już mogą korzystać z unijnego pakietu pomocowego. Kraje te skorzystały m.in. z prolongat w spłacie zobowiązań publiczno – prawnych i, jak w przypadku Francji, mechanizm umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie kredytu obrotowego w wysokości 3-krotności miesięcznych obrotów sprzed epoki kryzysu.

Sytuacja Polski

Polska cały czas pozostaje w sferze przygotowań do implementacji pakietu. Zwłoka spowodowana jest na wystąpieniu z propozycją wielu drobnych rozwiązań adresowanych w różne miejsca i gałęzie gospodarki. Jednakże w tym przypadku należy pamiętać, że w obecnej sytuacji liczy się szybkość działania, by uniknąć gospodarczego efektu domina spowodowanego falą utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwa.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *