Kraje z najszybszą reakcją pomocową Unii Europejskiej

Sytuacja gospodarcza wielu państw Unii Europejskiej i nie tylko, w związku z szalejącą epidemią, wymaga stanowczej i szybkiej pomocy. W odpowiedzi na sytuację europejską sytuację gospodarczą, Komisja Europejska wystąpiła z programem pomocowym umożliwiającym szybkie uzyskanie pomocy finansowej na ratowanie przedsiębiorstw. Klika krajów zareagowało na propozycję w ciągu kilku dni od ogłoszenia programu. Co z Polską?

Pomoc Unii Europejskiej

W ramach swoich kompetencji, Komisja Europejska uruchomiła specjalny plan pomocowy, podejmując niezbędne rozporządzenia. Pakiet jest kompletny i gotowy do zaimplementowania do krajowego porządku prawnego.

Forma pakietu pomocowego UE

Oferowany pakiet pomocowy obejmuje kwotę 35 miliardów euro z przeznaczeniem na dofinansowanie działań krajowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa w gospodarce. Jednocześnie Unia Europejska, wprowadzając tymczasowe ramy pomocowe, dała swobodę państwom członkowskim w prowadzeniu własnych działań zwalczających skutki pandemii. Tym samym wystąpiła naprzeciw problemowi, udostępniając tzw. szybką ścieżkę implementacji pakietów pomocowych, o których zawartości decydują rządy poszczególnych państw członkowskich.

Państwa reagujące

Najszybciej na pakiet pomocowy zareagowały: Francja, Niemcy, Włochy i Portugalia, notyfikując swoje programy. Dzięki temu Komisja Europejska już pozytywnie rozpatrzyła wnioski, co pozwoliło na to, że przedsiębiorcy ze wskazanych krajów już mogą korzystać z unijnego pakietu pomocowego. Kraje te skorzystały m.in. z prolongat w spłacie zobowiązań publiczno – prawnych i, jak w przypadku Francji, mechanizm umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie kredytu obrotowego w wysokości 3-krotności miesięcznych obrotów sprzed epoki kryzysu.

Sytuacja Polski

Polska cały czas pozostaje w sferze przygotowań do implementacji pakietu. Zwłoka spowodowana jest na wystąpieniu z propozycją wielu drobnych rozwiązań adresowanych w różne miejsca i gałęzie gospodarki. Jednakże w tym przypadku należy pamiętać, że w obecnej sytuacji liczy się szybkość działania, by uniknąć gospodarczego efektu domina spowodowanego falą utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwa.

Show More

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *