Kryptowaluty ratunkiem Wielkiej Brytanii przed recesją

Wypowiedź jakiej ostatnio udzielił prezes jeden z globalnych firm zajmujących się doradztwem w dziedzinie finansów nie pozostawia wątpliwości co do roli kryptowalut dla Wielkiej Brytanii po opuszczeniu szeregów wspólnoty. Wedle jego przewidywań, jeśli Wielka Brytania ma uniknąć recesji po wystąpieniu z UE, waluty kryptograficzne z bitcoinem w roli głównej muszą zostać przyjęte do obrotu przez brytyjski sektor usług finansowych.

Bitcoin stanowi przyszłość

Dyrektor generalny deVere Group, Nigel Green zdecydował się zabrać głos w kwestii zagrożeń Wielkiej Brytanii po Brexicie. Według niego Wielka Brytania jest obecnie wyjątkowo narażona na niebezpieczeństwo w postaci ryzyka wystąpienia recesji, która znacznie zagraża sektorowi usług finansowych tego kraju, odpowiadających za jeden z ważniejszych aspektów brytyjskiej gospodarki. Tym samym brytyjskie finanse mogą liczyć się z poważniejszą utratą inwestycji w tym sektorze.

Green uznał, że waluty cyfrowe mogą okazać się sojusznikiem jeśli do tego dojdzie i mogłyby okazać się rozwiązaniem problemów brytyjskiej gospodarki. Wielka Brytania pozbawiona odgórnego prawodawstwa z instytucji europejskich miałaby wolną rękę w kwestii kryptowalut, co pozwoliłoby jej na uzyskanie lepszej przewagi wyjściowej względem państw UE i stać się potentatem na europejskim rynku wschodzącej branży walut wirtualnych.

– Londyn – przynajmniej dotychczas – to miasto będące największym oraz najważniejszym centrum świata jeśli chodzi o finanse. Ten okres nie będzie jednak trwał wiecznie. Dominacja miasta nie jest pewna, a widmo pojawienia się Brexitu nie dodaje pewności czy tak nadal będzie – powiedział Green twierdząc jednocześnie, że z czasem wzrasta potencjał rynku walut kryptograficznych co dało już solidne korzyści państwom o gospodarkach podobnych do brytyjskiej. Wielka Brytania po Brexicie osiągnie perspektywę, by dzięki przyjęciu kryptowalut pójść o krok dalej i dokonać resetu sektoru usług finansowych.

– Wierzę w to, że waluty wirtualne przyczynią się do zmiany jaka wiążę się z koniecznością pomocy dla brytyjskiego sektora usług finansowych. Gdy już Wielka Brytania pozostanie poza granicami UE, nie będzie konieczne przestrzeganie zbyt biurokratycznych zasad i praw tej instytucji, które są za wolne w odniesieniu do rynku kryptowalut. Wielka Brytania byłaby w stanie stworzyć dla siebie zasady i odpowiednie regulacje oraz stworzyć rynek dobrze unormowany, pełen innowacji oraz nastawiony na biznesowe podejście.

Dzięki temu Wielka Brytania byłaby konkurentem dla takich gospodarek jak nastawione pozytywnie wobec kryptograficznej jurysdykcji Japonii czy Szwajcarii oraz wyprzedzić pozostałe państwa należące do elit UE… choć już obecnie Wielka Brytania należy do centrum świata w rozwijaniu globalnych technologii i blokchainu. Ten proces powinien dalej mieć miejsce i wykorzystywać te technologię… Podczas gdy pozostałe państwa pozostaną skupione na teraźniejszości, Wielka Brytania powinna być krok przed nimi by w przyszłości wyprzedzić obecną konkurencję – wskazał Green.

Wedle jego opinii waluty wirtualne – cyfrowe, globalne i bezgraniczne – są jednoznaczną przyszłością pieniądza. Widać to wyraźnie po liczbie rosnących inwestycji detalicznych i instytucjonalnych w tym sektorze.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *