Łagodniesza polityka kredytowa w III kwartalne 2020 roku

Co będzie się działo na rynku kredytów bankowych w Polsce trzecim kwartale 2020 roku? Z ankiety pod hasłem „Sytuacja na rynku kredytowym”, przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski wynika, że można spodziewać się nieznacznego złagodzenia polityki kredytowej większości banków oraz niewielkiego wzrostu popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Choć niektóre założenie są bardzo zróżnicowane.

Podobne ankiety przeprowadzane są przez Narodowy Bank Polski cyklicznie co kilka miesięcy. Tym razem dane do tego opracowania NBP zbierał na początku lipca 2020 roku. Uczestniczyły w nim 24 banki. Posiadają one razem 88 procent udziału w portfelu sektora bankowego w należnościach od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Wyniki ankiety wydają się więc dość miarodajne.

Kredyty dla MSP – plany banków dość zróżnicowane

Przeprowadzający tę ankietę liczyli, że w trzecim kwartale tego roku zakończy się zwiększanie restrykcyjności banków i nastąpi nieznaczne złagodzenie przez nie polityki kredytowej jeżeli chodzi o niektóre segmenty kredytów dla wszystkich typów przedsiębiorstw. Spodziewali się również zwiększenia popytu na kredyty, szczególnie te krótkoterminowe dla obu grup przedsiębiorstw. I w dużej mierze to się potwierdza. Ale nie wszystko.

Rzeczywiście w trzecim kwartale 2020 roku sondowane banki przewidują zakończenie zwiększania restrykcyjności polityki kredytowej. Planują również na przykład niewielkie złagodzenie polityki w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw (5 procent i 7 procent.). Jeżeli jednak chodzi o kredyty dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przewidywania banków są dość zróżnicowane. Procenty netto związane z polityką kredytową dotyczącą MSP w trzecim kwartale tego roku wynoszą około 11 procent dla kredytów krótkoterminowych i około -4 procent dla kredytów długoterminowych.

Kredyty hipoteczne i konsumpcyjne – raczej wzrost popytu

Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż w przypadku kredytów dla sektora MSP porównywalne grupy banków zakładają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów krótko- i długoterminowych i to w dość dużej skali (-15 proc. i -24 proc.), Z drugiej strony natomiast widoczne jest też ich nieznaczne złagodzenie (28 proc. i 21 proc.).

Biorące udział w ankiecie banki prognozują nadejście większego popytu na kredyty dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zdaniem ten trend będzie silniejszy w stosunku do kredytów krótkoterminowych (63 procent i 67 procent) niż długoterminowych (16 procent i 39 procent.). Jedynie pojedyncze banki spodziewają się zmniejszenia popytu we wszystkich kategoriach kredytów.

Banki spodziewają się również, iż w trzecim kwartale 2020 roku nieznacznie wzroście popyt na kredyty mieszkaniowe (25 procent), bo też polityka ich udzielania będzie łagodniejsza Natomiast przewidywania dotyczące kredytów konsumpcyjnych są dość zróżnicowane. Są banki oczekujące niewielkiego wzrostu (46 procent), inne natomiast spodziewają się nieznacznego lub dużego spadku popytu na takie kredyty (-29 procent.).

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *