MEDCAMP SA – Firma Genxone S.A. postawiła laboratorium kontenerowe

W nawiązaniu do bieżącego raportu nr 18/20 Emitent informuje, że firma Genxone S.A. razem z NewLab Systems Sp. z o.o. przygotowała oraz zainstalowała pierwsze nowoczesne kontenerowe laboratorium drugiej klasy bezpieczeństwa (BSL-2). Laboratorium to ma powierzchnię 50 m2. Ulokowane zostało na parkingu w Złotnikach koło Poznania przy siedzibie spółki. Jest ono w pełni wyposażone oraz także spełnia wszelkie niezbędne normy do prowadzenia prac z zakresy diagnostyki laboratoryjnej molekularnej, w tym także wymogów związanych z diagnostyką COVID-19.

To laboratorium umożliwi firmie Genxone S.A. znacznie zwiększyła przepustowość badań laboratoryjnych identyfikujących SARS-CoV-2. Co więcej Genxone S.A. rozpocząć planuje prace w laboratorium od 27 kwietnia bieżącego roku.

Niewątpliwą zaletą projektu jest sam fakt, że po ustaniu konieczności wykonywania testów na obecność w organizmie koronawirusa w konkretnym miejscu, to laboratorium będzie można wykorzystać do prowadzenia całkiem innych oraz molekularnych diagnostycznych badań. Co więcej w razie potrzeby można je przetransportować oraz także zainstalować w całkiem innym miejscu.

Plany na przyszłość

Spółka NewLab Systems Spółka z o.o. pracuje nad utworzeniem kolejnych laboratoriów diagnostycznych mobilnych po to, aby zwiększyć samą możliwość przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Gdy dostrzegamy potencjał projektu Emitent razem ze spółkami wyżej wymienionymi zamierza zainicjować współpracę, która na celu ma wdrożenie mobilnego projektu laboratorium poza granicami naszego kraju.

W tym właśnie celu Emitent złoży oferty stosowne medycznym placówkom w europejskich krajach, przy czym tak naprawdę w pierwszej kolejności to będą podmioty z państw, które będą najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa. W ocenie Emitenta kontenerowe laboratoria mają realne szanse przyczynić się do znacznego zwiększenia ilości testów wykonywanych na obecność koronawirusa nie tylko w skali ogólnopolskiej oraz w skali europejskiej.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *