MERCOR podpisał umowę z PZU LAB

Mercor S.A., (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, podpisał umowę z PZU LAB, co oznacza, że jest pierwszym w Polsce autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych  z certyfikatem PZU LAB Approved. Stworzony przez PZU LAB nowatorski system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych istotnie zwiększa bezpieczeństwo dla biznesu, a dla Grupy MERCOR  otwiera dodatkowe możliwości realizacji na rynku usług serwisowych. 

PZU LAB Approved to pierwszy w Polsce system certyfikacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oparty na światowych benchmarkach. Nawet najlepsze zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe mogą nie spełnić swojej funkcji jeśli są źle zamontowane lub nie są regularnie serwisowane. Certyfikat PZU LAB istotnie zwiększa  bezpieczeństwo. 

Podpisaliśmy umowę jako pierwsi z największym ubezpieczycielem w Polsce. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa PZU dla przedsiębiorstw oznacza zwiększenie bezpieczeństwa, chroniąc biznes przed pożarami i sytuacjami awaryjnymi. Niższa szkodowość jest także korzystna dla ubezpieczyciela. Dla nas – firm produkujących i dostarczających zabezpieczenia pożarowe – otwiera się rynek serwisowania naszych produktów. To potencjalna olbrzymia zmiana jakościowa poprawy bezpieczeństwa – mówi Krzysztof Krempeć, prezes zarządu MERCOR S.A.  

Wiedza i doświadczenie inżynierów PZU LAB realnie poprawi bezpieczeństwo Polaków. Chcemy tego dokonać wprowadzając do powszechnego użycia najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawalne dzięki certyfikatowi PZU LAB Approved. Certyfikacja PZU LAB to odpowiedź na potrzeby polskiego rynku, który boryka się z problemem skuteczności sprzętu przeciwpożarowego w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej czy mieszkaniach. Niestety, bardzo często okazuje się, że urządzenia, które powinny ratować nasze życie i majątek, są niesprawne mówi Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU LAB SA.

Jestem pewien, że dzięki całościowemu podejściu naszych inżynierów do zagadnień ryzyka przeciwpożarowego, w krótkim czasie znak PZU LAB Approved będzie utożsamiany z jakością i niezawodnością, która w przypadku bezpieczeństwa jest fundamentalna. Nasze doświadczenia pokazują, że nie tylko same urządzenia, lecz ich montaż i bieżący serwis decydują o skuteczności systemów wtedy gdy jest ona najbardziej potrzebna. Temu ma właśnie służyć idea certyfikacji PZU LAB – zarządzaniu bezpieczeństwem tam, gdzie jest to najefektywniejsze technicznie i biznesowo – dodaje Tomasz Huś, prezes zarządu PZU LAB SA.

System PZU LAB SA wyróżnia się  kompleksową procedurą certyfikacyjną. Certyfikatem objęty jest nie tylko pojedynczy przedmiot (np. gaśnica lub drzwi przeciwpożarowe), ale cała instalacja z pełnym cyklem życia tzn. produkcją, dystrybucją, projektem, montażem oraz konserwacją. Takie podejście ma kluczowe znaczenie, na rynku, na którym PZU obserwuje nieregularne, obowiązkowe serwisowanie systemów i urządzeń, agresywną konkurencję cenową i cięcie kosztów na różnych etapach, co niekorzystnie wpływa na jakość i skuteczność działania systemów bezpieczeństwa.

Logo „PZU LAB Approved”, jako znak jakości i bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań, będzie widoczne na czujkach, drzwiach przeciwpożarowych, gaśnicach i innych elementach systemów przeciwpożarowych, które były poddane certyfikacji.

—————————————————————————————————————————

Statystyki prowadzone przez Państwową Straż Pożarną wskazują, że praktycznie w każdym pożarze obiektu przemysłowego przynajmniej jeden system przeciwpożarowy zawodzi (w 20% przypadków zawodzą mechanizmy wykrywające zagrożenie, w 18% systemy automatycznego przekazania informacji, w 49% systemy gaśnicze, 40% urządzenia oddymiające oraz 54% hydranty wewnętrzne). Działające poprawnie instalacje mogłyby ochronić majątek przedsiębiorstw, zminimalizować straty finansowe oraz uchronić życie i zdrowie pracowników. 

PZU LAB SA to spółka zajmująca się doradztwem oraz pomocą we wdrażaniu wszelkich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo strategicznych klientów korporacyjnych PZU oraz TUW PZUW. Spółka buduje swoją pozycję rynkową wykorzystując najwyższe kompetencje ekspertów, zarówno z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również inżynierów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstw. Inżynierowie identyfikują krytyczne miejsca instalacji, symulują zdarzenia krytyczne takie jak pożary, zalania czy wybuchy i określają ich konsekwencje. Działalność PZU LAB SA pozwala lepiej zrozumieć zagrożenia, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w swojej działalności i dostarcza kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w zakresie zarządzania ryzykiem.

MERCOR S.A. to lider nowych technologii  w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, obecny na tym rynku od ponad 32 lat. Spółka – wraz ze stworzoną grupą kapitałową – ponad połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 50 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Kompleksowa oferta Grupy MERCOR, od projektowania (własny dział R&D i zespoły projektowe), po produkcję, sprzedaż i realizację, pozwala na dostarczanie najwyższej jakości zabezpieczeń ppoż. MERCOR świadczy także usługi serwisowe dla wszystkich produkowanych urządzeń. Zabezpieczenia Grupy MERCOR obejmują systemy oddymiania grawitacyjnego, wentylacji pożarowej, zabezpieczenia konstrukcji budowlanych oraz oddzielenia ppoż. 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *