MIASTO MYSŁOWICE 
z MINUTOR Energia Sp. z o.o. 
powołują klaster energii

MINUTOR Energia Sp. z o.o., Spółka będąca w trakcie połączenia z HUB4Fintech S.A. – spółką notowaną na rynku NewConnect, podpisała w dniu 28.05.2021 roku z Gminą Mysłowice porozumienia o współpracy uczestników klastra energii.

Gmina Miasto Mysłowice wraz z MINUTOR Energia Sp. z o.o. powołały z dniem 28.05.2021 r. Klaster Energii Zielone Mysłowice. Celem klastra będzie stworzenie w perspektywie wieloletniej wydzielonego regionu zbilansowanego energetycznie, ograniczającego szkodliwą emisje CO2 oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie gminy. 

Mysłowice od lat są miastem, które wspiera, wprowadza oraz promuje wszelkiego rodzaju działania związane z ekologią oraz ochroną środowiska. W mieście działa program dofinansowań wymiany ogrzewania na proekologiczne. Ponadto w Urzędzie Miasta powstał punkt „Czyste Powietrze” obsługujący dla mieszkańców Mysłowic, gdzie mogą złożyć wniosek w ramach programu dofinansowań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki inwestycjom dotyczącym rewitalizacji parków, Mysłowice stają się coraz bardziej zielonym miastem. W ostatnim czasie całkowitą metamorfozę przeszła mysłowicka Promenada, a obecnie trwają intensywne prace modernizacyjne w historycznym Parku Zamkowym. Mysłowice inicjują wiele akcji proekologicznych takich jak: montaż budek lęgowych dla ptaków, sprzątanie w mysłowickich dzielnicach, sadzenie drzew czy łąk kwietnych. Ponadto w mieście Mysłowice nieprzerwanie trwa kampania związana z prawidłową segregacją na wielu płaszczyznach, zarówno informacyjnych jak i angażujących do działania dzieci i młodzież.

– Dzisiejsza umowa to krok milowy związany z pozyskiwaniem zielonej, odnawialnej energii. Cieszę się, że to firma z Mysłowic będzie liderem w tworzeniu projektów w tej dziedzinie. Miasto przyjazne mieszkańcom to nasze główne zamierzenie. Klaster Energii to również szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na tego typu inwestycje. – mówi Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice.

– Bardzo cieszy nas, że pierwszy z Klastrów, jakie konsultujemy oraz negocjujemy, został powołany w mieście, z którego się wywodzimy. Mając na uwadze nasze górnicze korzenie jest to dla nas ogromnym sukcesem, że to właśnie MINUTOR Energia jako koordynator i lider Klastra Energii Zielone Mysłowice bierze udział w zmianach związanych z rewolucją energetyczną dotykającą w sposób szczególny gminy, w których funkcjonują lub funkcjonowały zakłady górnicze, a właśnie taką gminą są Mysłowice, gdzie jedna z kopalń jest niestety już likwidowana, a druga jeszcze funkcjonuje. Mam nadzieję, że wszystkie nasze działania, które opiszemy w strategii, nad którą będziemy pracować przez najbliższe 3 miesiące wraz z przedstawicielami Gminy zasiadającymi w Radzie Klastra oraz z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, którzy, mamy nadzieję, dołączą do Nas, przyniosą wymierny efekt.  Mamy nadzieję, że zeszłoroczna akcja UM oraz aktualna nazwa klastra, czyli Zielone Mysłowice staną się synonimem postrzegania gminy jako miejsca jeszcze bardziej przyjaznego, ale przede wszystkim zbilansowanego energetycznie w sposób lokalny, bo to w końcu główne założenie Klastra. – skomentował Zbisław Lasek, Prezes Zarządu MINUTOR Energia Sp. z o.o. 

W związku z wszystkimi wyżej wymienionymi działaniami na terenie Gminy oraz zieloną transformacją w całym kraju, powołanie Klastra Energii wpisuje się w aktualnie zachodzące zmiany. MINUTOR Energia jako podmiot aktywnie zaangażowany w branżę OZE jako dostawca rozwiązań dla gospodarstw domowych oraz biznesu, rozwijający wielkopowierzchniowe projekty farmowe (farmy pv) został ustanowiony Liderem i Koordynatorem klastra. Główne jego zadania to rozwój struktury nowo powoływanego klastra, a działania będą miały w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu mocy OZE na terenie Mysłowic. 

Dzięki powołaniu Klastra Energii w Gminie Mysłowice powstanie przestrzeń do prowadzenia dyskusji zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, celem zwiększenia auto bilansowania lokalnego, czyli prób wyrównania produkowanej energii z OZE z zapotrzebowaniem członków klastra. 

Zarówno Gmina, Lider i Koordynator Klastra z niecierpliwością czekają na zapowiadane zmiany w ustawie o OZE celem rychłego dostosowania strategii rozwoju klastra, która zgodnie z podpisanym dzisiaj porozumieniem powstanie do 3 miesięcy od jego podpisania. 

Już teraz zapraszamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Mysłowic, jak i mieszkańców zainteresowanych tematyką OZE do kontaktu [email protected]  

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *