Mocny początek roku – Grupa FERRUM zwiększa sprzedaż

Grupa FERRUM wypracowała w I kwartale 2020 r. ok. 141,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. więcej o ok. 32% w stosunku do I kwartału 2019 r., i ok. 1,8 mln zł zysku operacyjnego – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez Spółkę.

– Znaczące zwiększenie przychodów w Grupie FERRUM to zarówno kontynuacja trendu, który obserwujemy od kilku kwartałów, będącego konsekwencją uruchomienia w 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych i rozpoczęcie dostaw do OGP Gaz –System S.A. w I kwartale
2020 r. przez FERRUM S.A., jak i wzrost sprzedaży w spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. Grupa posiada zdywersyfikowany portfel zamówień, w skład którego wchodzą m.in. kontrakty o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego
– podkreśla Krzysztof Kasprzycki, Prezes FERRUM S.A.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I kwartale 2020 r. ok. 1.834 tys. zł i był wyższy o ok. 1.417 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2019 r. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za I kwartał 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 2.733 tys. zł, co stanowi wartość niższą o ok. 225 tys. zł w stosunku do straty netto poniesionej za I kwartał 2019 r. 

Jednostkowe przychody FERRUM S.A. wyniosły w I kw. bieżącego roku ok. 116,7 mln zł (wzrost ok. 25 proc. r/r), zysk operacyjny ukształtował się na poziomie ok. 0,2 mln zł wobec 2,1 mln zł straty odnotowanej rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto katowicka spółka odnotowała stratę w kwocie ok. 4,3 mln zł, która była jednak niższa o ok. 0,4 mln od straty netto poniesionej w I kw. 2019 r. 

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I kwartał 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości
1 czerwca 2020 r. 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *