Mousetrap Games ma stworzyć grę na licencji serialu „Kosmiczny wykop”

Premium Fund S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, została poinformowana przez spółkę zależną Mousetrap Games Sp. z o.o. o podpisaniu z Orange Studio Animacji Sp. z o.o. podstawowych założeń do umowy o stworzenie gry w oparciu o licencję serialu „Kosmiczny wykop”. Jednym z jego głównych bohaterów jest animowana postać wzorowana na rzeczywistym wizerunku Roberta Lewandowskiego.

Celem podpisanego przez Spółki Term Sheet jest uregulowanie zasad dalszej współpracy prowadzącej do zawarcia Umowy, na mocy której Orange udzieli Mousetrap Games (MTG) prawa do stworzenia i wydania jednej Gry w zamian za wynagrodzenie obliczone jako ustalona część zysków pochodzących z jej komercjalizacji. Term Sheet stanowi zestawienie podstawowych warunków do planowanej Umowy, której celem będzie określenie m.in. warunków udzielenia przez Orange licencji na prawa do produkcji, promocji, reklamy i eksploatacji serialu „Kosmiczny wykop” (w tym gier komputerowych) na rzecz MTG, obowiązków stron w zakresie realizacji Gry, zasad obliczania wynagrodzenia z tytułu licencji oraz kamieni milowych związanych z realizacją Gry.

„Produkcja gry opartej na wizerunku postaci z kreskówki, gdzie głównym bohaterem jest Robert Lewandowski to świetna przygoda dla naszych game designerów, ale również duże wyzwanie i odpowiedzialność, bo dzieci są bardzo przywiązane do postaci swojego bohatera” – mówi Edward Mężyk, Prezes Zarządu Premium Fund S.A. i CEO Mousetrap Games. – „Na tym etapie mogę zdradzić tylko to, że wspólnie z producentami serialu zdecydowaliśmy się na grę karcianą. Wierzę, że taktyczna rozgrywka odda ducha piłkarskiego meczu i pozwoli graczowi poczuć się niczym prawdziwy trener galaktycznej drużyny piłkarskiej. Gracze będą mogli kolekcjonować karty piłkarzy o unikalnych zdolnościach, aby następnie wymyślać niebanalne strategie. Liczba możliwości jest niemal nieskończona” – dodaje Mężyk.

Przedmiotem Umowy MTG i Orange będzie przede wszystkim udzielenie przez Orange licencji i zgód MTG do opracowania, wydania, dystrybucji i promocji Gry w zamian za zapłatę wynagrodzenia ustalonego jako udział w zysku pochodzącym z komercjalizacji Gry oraz prowadzenia określonych działań marketingowych mających na celu promocję Gry. Zadaniem MTG będzie produkcja, promocja oraz dystrybucja Gry. Z kolei zadaniem Orange będzie przede wszystkim stworzenie dwóch sezonów serialu „Kosmiczny wykop”, dołożenie starań mających na celu zapewnienie najszerszej możliwej emisji tego serialu na świecie, udzielenie MTG licencji niezbędnej do produkcji, wydania, dystrybucji i promocji Gry, przekazanie MTG materiałów (graficznych i innych) wytworzonych na potrzeby serialu „Kosmiczny wykop” oraz zapewnienie wsparcia marketingowego przy promocji Gry.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Fund S.A. w dniu 17 marca 2020 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E na pokrycie, których wniesione zostały, jako wkład niepieniężny, wszystkie udziały w spółce Mousetrap Games Sp. z o.o. Podmiot ten specjalizuje się w produkcjach na urządzenia mobilne. Do najważniejszych gier Mousetrap Games należą muzyczna platformówka 2D Run the Beat i 96% Quiz. Mousetrap Games to druga na świecie firma, która dwukrotnie sięgnęła po złoto w The Big Indie Pitch organizowanym przez pocketgamer.com. Obecnie trwa zbiórka crowdinwestycyjna na rzecz spółki Mousetrap Games na stronie – www.zainwestujwgry.pl. 

Premium Fund S.A. pierwotnie nazywała się Smoke Shop S.A. i powstała w 2010 r. w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Spółka prowadziła sieć salonów zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi oraz akcesoriami do palenia tytoniu. W grudniu 2010 r. Smoke Shop S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. 

W 2016 r. spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej część działalności operacyjnej i zmieniła nazwę na Exchange Invest S.A. W 2017 r. miała miejsce kolejna zmiana nazwy Spółki na Premium Fund S.A. W 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawili się nowi inwestorzy, a podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze zadecydowali o zmianie nazwy na Oxygen S.A. oraz zmianie siedziby na Kraków.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *