Nowe zasady wyliczenia wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie

Wynagrodzenia między innymi parlamentarzystów, prezydenta, premiera, wojewodów, ministrów oraz marszałków województwa będą powiązane ze znaczną wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego.

Będą nowe zasady wyliczenia wynagrodzeń osób najważniejszych w naszym państwie

W czwartek wieczorem został opublikowany projekt ustawy na stronie Sejmu. Celem głównym nowelizacji jest podjęcie próby urealnienia wynagrodzeń, które są wypłacane osobom, które pełnią publiczne funkcje, które z uwagi na brak wzrostu wynagrodzeń przez lata, a nawet obniżenia ich o dwadzieścia procent, pozostały na poziomie niskim, który jest nieadekwatny do przeciętnego wzrostu czy też wynagrodzenia minimalnego w tym okresie.

Projekt ten wiąże samą wysokość wynagrodzenia osób najważniejszych w państwie nie jak to było dotychczas z bazową kwotą corocznie określaną w budżetowej ustawie, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Samą podstawą ustalenia zasadniczego wynagrodzenia sędzie Sądu Najwyższego w danym roku stanowi wynagrodzenie przeciętne w drugim kwartale poprzedniego roku.

Szczegóły

Projekt ten przewiduje, że prezydentowi naszego kraju przysługuje wynagrodzenie o wysokości 1,3 krotności wynagrodzenia sędziego określonego w podstawowej stawce. Jest to kwota 25 981 złotych. Padła także propozycja, aby pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie odpowiadają 0,9 krotności wynagrodzenia sędziego, a więc 18 tysięcy złotych.

Projekt również przewiduje, że sama wysokość subwencji dla politycznych partii będzie uwzględniała wszelkie zmiany, które wynikały między innymi z kwestii zwiększania wszelkich wynagrodzeń dla pracowników oraz także wykonawców usługi świadczących.

Przepisy proponowane również mają uruchomić tak zwany mechanizm dostosowania wynagrodzeń osób, które zajmują stanowiska kluczowe w terytorialnym samorządzie. Przy ustaleniu tych wynagrodzeń pamiętać należy jednocześnie o konieczności uszanowania autonomii terytorialnego samorządu.

Zgodnie z projektem tym, marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz członkom pozostałym zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości na pewno nie większej niż 0,75 krotność wynagrodzenia sędziego, który określone ma wynagrodzenie w podstawowej stawce. staroście, wicestaroście oraz także pozostałym członkom zarządu danego powiatu przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie większej od 0,58 krotności pensji sędziego.

Wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości, które nie jest większa niż 0,70 krotność wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego . Przewodniczącemu zarządu związku, jak i także członkom pozostałym zarządu przysługiwać będzie wynagrodzenie o wysokości nie większe nić 0,58 krotność wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego.

Zaś w urzędzie miasta stołecznego Warszawy: burmistrzowi dzielnicy miasta stołecznego Warszawa, zastępy burmistrza oraz członkom pozostałym zarządu dzielnicy, będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości nie większej, aniżeli 0,52 krotność wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego, które jest określone w podstawowej stawce.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *