Odnawialne źródła energii z małych instalacji

Urząd Regulacji Energetyki opublikował czwarty raport, który zawiera dane dotyczące energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w najmniejszych instalacjach. Wynika z niego, że generacja energii z małych instalacji wciąż wzrasta. Raport zawiera także strukturę produkcji prądu na przestrzeni lat. W tym przypadku można dostrzec kilka zmian, np. OZE wyprodukowały 9% energii w 2019 roku. Daje to wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do 2016 roku.

Ogólna moc wszystkich OZE wynosi ponad 9 GW. Małe instalacje mają swój udział w wysokości 163 MW, natomiast mikroinstalacje – ponad 1 GW. Dane jasno wskazują, że obserwuje się ciągły wzrost udziału instalacji OZE na rynku. W przyszłości nadal spodziewane są wzrosty, ponieważ gospodarka przechodzi transformację energetyczną. W ten sposób zachodzi potrzeba zaplanowania nowego systemu dystrybucji energii, ze szczególnym naciskiem na podmioty działające w branży energetycznej. Okazuje się, że zmiana kierunku rozwoju jest konieczna ze względu na unijne obostrzenia i dokumenty wspólnotowe.

Źródła wodne liderem

Aktywność małych inwestorów zawiera się w ponad 800 instalacjach o łącznej mocy około 163 MW. Co ciekawe, najwięcej instalacji wykorzystuje energię wodną. W kraju jest ich niespełna 350 o mocy 51,5 MW. Drugie w kolejności, zarówno pod względem mocy jak i ilości są źródła fotowoltaiczne. Tylko dwa przypadki na cały kraj stanowiły instalacje pozyskujące energię z biomasy.

Zwiększona produkcja małych instalacji

Małe instalacje odnawialnych źródeł energii wyprodukowały w 2019 roku ponad 340 GWh energii, natomiast ich zużycie wyniosło około 30% z wygenerowanej całości. Pozostała ilość została sprzedana zobowiązanym podmiotom. Daje to gigantyczny wzrost w porównaniu z 2018 rokiem, gdzie produkcja z tego typu instalacji wyniosła zaledwie 208 GWh. Liderem w produkcji są elektrownie wodne, mające niespełna 50-procentowy udział w rynku z wyprodukowanymi 158 GWh. Na drugim miejscu znalazły się biogazownie, które wykorzystują inny niż rolniczy biogaz. Ci wytwórcy wytworzyli pond 100 GWh energii, sprzedając zaledwie 29 GWh. Jak widać w tym przypadku, zależność zużycia do sprzedaży jest odwrotna aniżeli w pozostałych OZE. Podium zamykają małe elektrownie wiatrowe, produkujące ponad 50 GWh energii rocznie.

Jak sprzedać wytworzoną energię?

Najwięcej wytworzonej energii sprzedają posiadacze instalacji biomasowych, wodnych i wiatrowych, których udział w sprzedaży wynosi około 90%. Najmniejszą sprzedaż notują małe instalacje biogazowe i instalacje fotowoltaiczne, których użytkownicy na bieżąco zużywają wyprodukowany prąd. Ogólne, największą sprzedaż notują wodne OZE, które oddały pośrednikom niespełna 148 GWh energii. Drugie w tym rankingu elektrownie wiatrowe wykazały sprzedaż 45 GWh.

Cieszy duży wzrost wytwórców OZE. W 2016 roku było ich 428 a w ciągu czterech lat odnotowano wzrost inwestorów o ponad 60%, dobijając na koniec 2019 roku do 700 osób. Jednak przed nimi daleka droga, ponieważ wytwórców w mikroinstalacjach jest na rynku ponad 150 tysięcy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *