Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej

Karta kredytowa to bardzo popularny i wygodny środek płatności, mocno promowany przez banki. Przyznany na karcie limit kredytowy to częste ułatwienie dla domowego budżetu umożliwiające między innymi pokrycie nieprzewidzianych wypadków takich jak wizyta u dentysty, zakupy spożywcze pod koniec miesiąca i wiele innych. Są jednak rzeczy, o których powinieneś pamiętać zawierając z bankiem umowę na kartę kredytową. Dlatego decydując się na kartę kredytową dokładnie przeczytaj zawieraną z bankiem umowę. Okres bez odsetkowy, terminy spłat, to tylko niektóre z terminów, z którymi powinieneś zapoznać się w umowie i zapisać w pamięci.

Okres bez odsetkowy jest jedną z bardzo docenianych zalet kart kredytowych. W tym czasie właściciel takiej karty dokonując nią transakcji nie jest obciążany dodatkowymi odsetkami nawet do 60 dni. W tym czasie możesz cieszyć się nieoprocentowanym kredytem bez dodatkowych opłat. Wiele z banków ma na szczęście w ofercie konta, do którego jest podłączona karta, odpowiedni automat, dzięki któremu nie trzeba pamiętać o terminach, i który za Ciebie dokona spłat w terminie.

Karta kredytowa – najistotniejsze terminy, o których powinieneś pamiętać

Transakcje dokonane kartą kredytową rozliczane są w konkretnych comiesięcznych cyklach, po których posiadacz karty dostaje z banku podsumowanie dokonanych za pomocą karty wydatków. Podsumowanie zawiera kwoty, daty i miejsca płatności. Suma dokonanych wydatków jest równoważna z kwotą, którą należy zwrócić do banku, jest kwotą zobowiązania. Na spłatę zadłużenia jest przewidziany zawarty w umowie okres czasu, np. 20 dni.

Karta kredytowa – dokonanie spłaty

Kartę kredytową możesz spłacić całkowicie, wpłacić wyznaczoną w umowie kwotę minimalną będącą procentem całkowitej kwoty zadłużenia lub nie zwrócić bankowi nawet minimalnej kwoty, co z kolei skutkuje licznymi, niekoniecznie przyjemnymi dla Twojego budżetu konsekwencjami.

Całkowita spłata zadłużenia

Jeśli spłacisz zadłużenie na karcie całkowicie przed ostatecznym terminem, nie poniesiesz odsetek, to oznacza, że przez przykładowe 60 dni zawarte w umowie, masz całkowicie nieoprocentowany kredyt. To dobre i preferowane rozwiązanie szczególnie przy małym zadłużeniu.

Minimalna spłata zadłużenia

Jeśli nie masz w posiadaniu kwoty na spłatę całości zadłużenia, możesz dokonać spłaty minimalnej. W większości przypadków kwota przewidziana na spłatę minimalną wynosi 5% wartości całego zadłużenia. W takiej opcji, pozostała kwota zadłużenia zamieni się w oprocentowany kredyt i zostaniesz obciążony także regulaminowymi odsetkami.

Brak spłaty całkowitej i minimalnej

Jeśli nie dokonasz spłaty nawet w wysokości kwoty minimalnej, otrzymasz z banku pismo z prośbą o dokonanie spłaty. Jeśli na nie nie zareagujesz bank rozpocznie postępowanie windykacyjne i wypowie Twoją umowę kredytową. To wiąże się oczywiście z kosztami dodatkowymi doliczanymi za każdy dzień zwłoki a kolejne monity z banku będą dodatkowo płatne.

Karta kredytowa – koszty opóźnionej spłaty

Na pytanie o koszty opóźnionej spłaty kredytowej odpowiedziało kilka banków. Średni koszt dodatkowy w przypadku czterodniowego czasu opóźnienia wyniósł ponad 30 zł, a w przypadku opóźnienia wynoszącego dwa tygodnie, koszt wzrósł już do 50 zł.
Kilkudniowe opóźnienia w dokonywaniu spłat uruchamiają procedury windykacyjne, które w ostateczności mogą prowadzić do wypowiedzenia umowy kredytowej i ewentualne zakwalifikowanie klienta do grupy ryzyka.

Część banków oferuje możliwość złożenia wniosku o dokonanie restrukturyzacji zadłużenia a w przypadku braku chęci współpracy ze strony klienta, informują o możliwości zgłoszenia jego danych do Rejestru Bankowego. Dodatkowe koszty niepłaconego kredytu rosną bardzo szybko a wszelkie opłaty (korespondencja, opłaty sądowe i egzekucyjne) ponosi klient.

Karta kredytowa – korzystanie z limitu i automatyczna spłata

Brak spłaty całego zadłużenia, przy założeniu spłacenia w terminie kwoty minimalnej, nie blokuje możliwości korzystania z pozostałego limitu. Możesz go wykorzystać bez konieczności składania odpowiednich wniosków do banku. Jeśli zatem wykorzystałeś 200 złotych z limitu 1000 zł, wciąż możesz skorzystać z pozostałych 800 zł.

Karta kredytowa – automat

Jeśli boisz się, że zapomnisz o wyznaczonym terminie na spłatę raty, możesz skorzystać z opcji spłat automatycznych. Ta funkcja jest dostępna w większości banków i możesz ustawić ją na regularne spłaty kwoty minimalnej lub bieżące spłaty całości wykorzystanego limitu. Jeśli zdecydujesz się na spłaty całego zadłużenia, unikniesz dodatkowych odsetek i skorzystasz z bez kosztowego kredytu. Przy spłatach minimalnych nie musisz obawiać się monitów wysyłanych przez bank i wypowiedzenia umowy kredytowej.

Cykl rozliczeniowy karty kredytowej

Cykl rozliczeniowy to rzecz, o której koniecznie powinieneś pamiętać. Składa się on z kilku części. Dla Ciebie najważniejsze są okres bez odsetkowy umożliwiający skorzystanie z nieoprocentowanego kredytu i data spłaty karty kredytowej.

Terminowe spłacanie zadłużenia pozwala cieszyć się darmowym kredytem a brak regularnych spłat zamieni kartę kredytową w bardzo drogie utrapienie.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *