Ostrzeżenia UOKiK. FH Yanok pod lupą urzędu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega społeczeństwo przed firmą Yanok. Działania funduszu hipotecznego mogą prowadzić do poważnych strat finansowych.

Sam Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wydał ostrzeżenie, które dotyczy wspomnianego funduszu z Krakowa, wystawiającego weksle inwestycyjne. Informacje o tej działalności wykazały, że konsumenci są narażeni na utratę zainwestowanych środków. Oprócz tego, postawiono firmie następujące zarzuty, naruszające interesy zbiorowe konsumentów. Chodzi o:

  • ostrzeżenie klientów przed inwestowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne, które wystawia FH Yanok,
  • możliwość narażenia klientów FH Yanok na dotkliwe straty finansowe, ponieważ fundusz zajmuje się udzielaniem pożyczek przedsiębiorstwom o niskiej zdolności kredytowej oraz tym, którzy zalegają ze spłatą zadłużenia instytucjom, w tym państwowym. Fundusze na dofinansowania pozyskują z gotówki przekazanej przez prywatnych inwestorów,
  • częste wprowadzanie klientów w błąd. Firma nie informowała kontrahentów o stopniu zabezpieczenia powierzonych jej środków oraz o gwarancji możliwego zysku.

Weksle inwestycyjne stanowią największe ryzyko

Prezes Tomasz Chórstny zwraca uwagę na fakt, iż nieuczciwa konkurencja szuka rozmaitych sposobów pozyskania kapitału. Jednak w ten sposób obywatele Polski są narażeni na stratę swoich oszczędności. Jednak bardzo często nie potrafią oni zachować ostrożności. Już od lutego UOKiK nawoływał do uważania na FH Yanok. Największe wątpliwości budziło przekazywanie pieniędzy klientów na pożyczki dla przeważnie niewypłacalnych przedsiębiorców. Natomiast osoby przekazujące gotówkę byli przekonani, iż ich środki są przeznaczane na zakup nieruchomości. Samo postawienie zarzutów funduszowi ma na celu uratowanie oszczędności konsumentów.

Sama inwestycja w weksle inwestycyjne polega na dokonaniu wpłaty gotówki funduszowi, który przekazuje ją dalej, do innych firm. Prezes UOKiK ostrzega, że takie działania są bardzo groźne dla konsumenta. Przez taką strategię spółki, klient naraża się na utratę wszystkich pieniędzy, będąc jedyną odpowiedzialną osobą za taki stan rzeczy, ponieważ FH Yanok nie zabezpiecza jego interesów. Zapisy każdej umowy odpowiadają woli tylko jednej strony, w tym przypadku funduszowi hipotecznemu. Sam konsument myśli, że jest zabezpieczony przed utratą środków, jednak te myśli są osadzone na bardzo kruchych fundamentach.

Co powoduje tak wysokie ryzyko? Szczególnie fakt, iż FH Yanok udostępnia zgromadzone środki mikro i małym przedsiębiorstwom w celu pokrycia przez nich zadłużenia. Wśród wierzycieli znajdują się między innymi inne firmy pożyczkowe. To firmy, które pożyczają pieniądze na spłatę innych zobowiązań, co powoduje, że ich długi rosną. Kolejną grupą, która korzystała ze wsparcia funduszu są podmiotu wykazujące się negatywną historią kredytową.

Błędne informowanie konsumentów, zdaniem prezesa UOKiK, polega na zapewnieniu zwrotu kapitału. FH Yanok przedstawiało daną inwestycję jako bezpieczne źródło dodatkowej gotówki, porównując ją do lokaty bankowej.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *