Photon Energy inwestuje w fotowoltaiczną kogenerację

Spółka Photon Energy, która realizuje instalacje fotowoltaiczne w Polsce i jest notowana na giełdzie, inwestuje w Australii. Inwestycja dotyczy firmy opracowującej technologie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z energii słonecznej oraz magazynowania jej nadwyżek.

Inwestycja na Antypodach

Photon Energy zainwestował w przejęcie mniejszościowego pakietu akcji RayGen Resources. Australijska firma rozwija autorską technologię o nazwie PV Ultra, dzięki której energia elektryczna i cieplna produkowana jest z wykorzystaniem wież, z umieszczonymi nań lustrami, skierowującymi promienie słoneczne na moduły fotowoltaiczne. Oprócz tego firma opracowała równiż technologię magazynowania energii elektrycznej w systemie Thermal Hydro.

Technologia Thermal Hydro

System Thermal Hydro działa na zasadzie wykorzystywania zdolności systemu PV Ultra do kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, poprzez zmagazynowanie jej w dwóch izolowanych zbiornikach wodnych o różnicy temperatur 90 stopni Celsjusza.

Jest to dostosowanie stosowanej w północnoamerykańskich ciepłowniach technologii magazynowania ciepła, do magazynowania energii elektrycznej. Moc z takiego magazynu uwalniana jest w razie zapotrzebowania poprzez napędzany termicznie silnik Oganic Rankine Cykling (ORC).

Technologia PV Ultra

Pionierska instalacja PV Ultra działa od 2015 roku w australijskim Newbridge w stanie Wiktoria, a jej moc to 200 KWe. Zbudowana jest z 56 luster, kierujących promienie słoneczne na wysokowydajne (do 38%) ogniwa fotowoltaiczne, chłodzone przez opracowaną, autorską technologię.

Ogniwa, wykorzystywane również przez przemysł kosmiczny, są wykonane z arsenku glinu, a ich wydajność może być zwiększona nawet do 60%. RayGen produkuje je samodzielnie w Melbourne, a zdolności produkcyjne zakładu mogą w skali roku zapewnić wytworzenie ogniw o mocy 25 MW(AC).

Plany i realizacje

Oprócz Australii, RayGen zainstalowała również ogniwa w kogeneracji o mocy 1 MW(AC)/3 MW, w Chinach.

Natomiast w celu budowy w Carwarp, również w stanie Wiktorii instalacji mogącej pracować z mocą do 4 MW, z magazynem energii o parametrach 3 MW/50 MWh, a której uruchomienie ma nastąpić w 2021 roku, firma zawarła z Australijską Agencją Energii Odnawialnej (ARENA) umowę, która zapewnia finansowanie badania nad funkcjonalnością i komercyjnym wykorzystaniem projektu.

Według RayGen, koszt gromadzenia energii w tej instalacji może być połowę niższy od kosztu gromadzenia energii w magazynach bateryjnych, a sama instalacja ma pracować z tzw. round trip efficiency i sprawnością na poziomie 70 proc.

Jak informuje CEO Photon Energy, Georg Hotar, najważniejsze w branży PV jest możliwość udostępniania energii pozyskiwanej ze słońca przez 24-godziny, a RyGen to właśnie opracowało. Partnerstwo umożliwi firmie Photon Energy oferowanie rozwiązań PV w szerokim wachlarzu przyłączeń do sieci dystrybucyjnych, w tym dla lokalizacji oddalonych, np. na wyspach. Dzięki współpracy z RayGen można przesunąć funkcjonalność branży PV.

Nie jest to zresztą pierwsza inwestycja Photon Energy na terenie Astralii, gdzie rozwija projekty naziemnych elektrowni PV. Przy czym dyrektor zarządzający Photon Energy Australia, Michael Gartner przekonuje, że technologia firmy RayGen Resources jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem do konwersji energii słonecznej w energię elektryczną, jak również jej magazynowaniem.

Photon Energy akcje

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *