Polacy dużo wiedzą o koronawirusie [ Infografika ]

Polacy, tuż za Chińczykami, są najbardziej świadomi tego, że koronawirus przenosi się drogą kropelkową. 90% Polaków twierdzi, że wie, jakie są objawy koronawirusa, 39% uważa, że ma na ten temat wiedzę szczegółową. Jednocześnie jesteśmy w czołówce społeczeństw, które uważają, że koronawirus jest łagodną odmianą grypy i nie należy się nim przejmować (16%) – wynika z badania sieci IRiS, którego polską część przeprowadziło ARC Rynek i Opinia.

51% Polaków deklaruje, że ogólnie wie, jakie są objawy koronawirusa, a 39% respondentów – że ma dokładną wiedzę na ten temat – częściej są to kobiety. Krajami, gdzie najniższy odsetek mieszkańców deklaruje, że ma wysoki poziom wiedzy na temat koronawirusa są Chiny, Japonia i Korea Południowa. 

Co czwarty Polak uważa, że tylko osoby po 70-tym roku życia i te, które mają problemy zdrowotne powinny się obawiać zarażania koronawirusem. Z kolei 87% Polaków twierdzi, że stosuje się do zasad społecznego dystansowania.

Opinie Polaków na temat zdrowotnych aspektów koronawirusa i zaleceń odnoście zachowania w porównaniu z innymi krajami:

  • Wirus może być przenoszony drogą kropelkową (90%) – Polacy są, obok Chińczyków, najbardziej świadomi tego zagrożenia 
  • Osoby, które są zarażone koronawirusem, ale nie mają objawów, mogą go przekazywać tak samo łatwo jak osoby z objawami (86%) – taką świadomość ma zdecydowana większość osób w poszczególnych krajach. Mimo, że odsetek osób z takim przekonaniem jest wysoki, to jednak Polska znalazła się tutaj na trzecim miejscu od końca – mniejszą świadomość w tym zakresie mają tylko mieszkańcy Indii i Korei Południowej
  • Każdy powinien zachowywać się tak, jakby był zarażony i zachowywać dystans społeczny (82%) – Polacy są wśród czterech krajów (Meksyk, Chiny, Południowa Korea), w których ta opinia najrzadziej uważana jest za właściwą  
  • Każdy, kto ma objawy koronawirusa, powinien się odizolować i zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu (80%) – Polacy są wśród trzech krajów (Japonia, Wielka Brytania) najrzadziej wskazujących to zachowanie jako właściwe 
  • Wirus może być przenoszony przez dotykanie przedmiotów, których wcześniej dotknęła osoba zarażona (80%) – Polacy są wśród trzech krajów (Południowa Korea, Japonia), w których to przekonanie jest reprezentowane przez najniższy odsetek badanych
  • Wirus może być przenoszony wyłącznie przez bliski kontakt z zarażonym, zwłaszcza jak zarażona osoba kaszlnie (58%) – Polacy są wśród trzech krajów (Irlandia, Japonia), w których to przekonanie jest reprezentowane przez najniższy odsetek badanych 

Co robią Polacy, aby uniknąć zakażenia? Przede wszystkim częściej niż dotychczas myją ręce (79%), unikają aktywności, które wymagają kontaktu z drugim człowiekiem (66%), unikają transportu publicznego (61%). Połowa Polaków (49%) nosi jednorazowe rękawiczki poza domem, a 37% zrezygnowało z planowanych podróży. 

Mycie rąk to najczęściej wskazywany sposób na uniknięcie zakażenia we wszystkich krajach. Wyjątek stanowią Chiny i Korea Południowa, gdzie na pierwszym miejscu pojawiło się noszenie maseczek poza domem. Na dwanaście badanych krajów aż w dziewięciu na drugim miejscu pojawiło się unikanie aktywności wymagających kontaktu z drugim człowiekiem. Wyjątek stanowią tutaj: Chiny – w tym przypadku to zachowanie w ogóle nie znalazło się w pierwszej trójce, jak również Japonia i Korea Południowa – w tych krajach to zachowanie było wymieniane jako trzecie. 

Z naszego badania wynika, że na tle innych krajów Polacy tak bardzo nie obawiają się koronawirusa. Może to wynikać z kilku czynników. Po pierwsze – skala zachorowań jest mniejsza niż w innych krajach. Po drugie – szybko wprowadzone zostały obostrzenia, które mogą dawać poczucie bezpieczeństwa i panowania nad żywiołem. Poziom wiedzy na temat zachowań jest bardzo wysoki we wszystkich badanych krajach. Polacy wpisują się tutaj w trend światowy. Dodatkowo, wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek jest zgodne z trendem w Chinach czy w Korei Południowej – warto zauważyć, że świadomość, że wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową jest najwyższa w Chinach i Polsce. Różnice między krajami w priorytetowych zachowaniach mogą wynikać z lokalnych działań ministrów zdrowia, którzy zwracają uwagę na różne sposoby zapobiegania. – komentuje dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. 

Informacja na temat badania na świecie

Badanie zostało zrealizowane między 27.03 a 15.04.2020 w 15 krajach na całym świecie w ramach sieci niezależnych agencji badawczych IRIS. Metoda realizacja badania: CAWI, próba reprezentatywna dla każdego kraju. Liczba respondentów N= 9179 respondentów. W Polsce badanie zrealizowało ARC Rynek i Opinia.

Badanie w Polsce

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na panelu ePanel.pl w kwietniu 2020 roku, próba N=1009, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region zamieszkania i wielkość miejscowości.

ARC Rynek i Opinia już od ponad 25 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u. http://www.arc.com.pl

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *