Polacy i inne narody o sobie i swoich rządach podczas pandemii

Polacy krytycznie oceniają zachowanie społeczeństwa w obliczu pandemii – tylko 43% z nas uważa, że nasz naród zachowuje się stosownie do zagrożenia. Nieco lepiej oceniamy działania rządu – 52% z nas pozytywnie wypowiada się na ten temat, co jednak i tak jest jednym z najniższych odsetków w zestawieniu wyników kilkunastu krajów z całego świata – wynika z badania sieci IRiS, którego polską część przeprowadziło ARC Rynek i Opinia.

Spośród badanych krajów europejskich Polacy, poza Brytyjczykami, najbardziej krytykują postawę społeczeństwa w obliczu pandemii. Na świecie zdecydowanie najgorzej oceniają się Meksykanie i Japończycy, najlepiej zaś mieszkańcy Chin i Korei Południowej.

pastedGraphic.png

Oceniając działania rządu – Polacy podobni są do mieszkańców USA – nieco ponad połowa wypowiada się na ten temat pozytywnie. Niższy odsetek pozytywnych ocen jest tylko w Meksyku oraz w badanych krajach Ameryki Południowej: Kolumbii i Chile. Spośród badanych krajów europejskich najlepiej działania swojego rządu oceniają Irlandczycy.

pastedGraphic_1.png

Narodem, który zdecydowanie w największym stopniu uważa, że rząd nie traktuje zagrożenia epidemią poważnie są Japończycy – ¾ z nich krytykuje swój rząd w tym zakresie. Polska również jest tutaj powyżej średniej – razem z Chile, Meksykiem i USA. Warto zwrócić uwagę, że na przykład w porównaniu z innym krajem europejskim – Irlandią – osób twierdzących w Polsce, że rząd nie traktuje wystarczająco poważnie kwestii koronawirusa jest trzykrotnie więcej.

pastedGraphic_2.png

Polacy generalnie są dosyć krytycznym narodem. Dlatego wyniki dotyczące oceny działań rządu czy też zachowania społeczeństwa nie dziwią. Warto zwrócić uwagę, że tutaj mamy do czynienia z oceną działań i zachowań w sytuacji, gdy zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich jest zagrożone. To dodatkowo potęguje niepokój. Niewątpliwie ocena zarówno działań rządu jak i zachowania społeczeństwa jest mocno skorelowana z osobistymi doświadczeniami i tym, w jakim stopniu te obostrzenia wpłynęły na nasze życie osobiste i zawodowe. Dlatego istniejące obostrzenia przez niektórych mogą być uważane za zbyt restrykcyjne, przez innych z kolei – za mało. Patrząc na wyniki badania widać, że w każdym wymiarze Polska lokuje się blisko średniej swiatowej – komentuje dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki.

Informacja na temat badania na świecie

Badanie zostało zrealizowane między 27.03 a 15.04.2020 w 15 krajach na całym świecie w ramach sieci niezależnych agencji badawczych IRIS. Metoda realizacja badania: CAWI, próba reprezentatywna dla każdego kraju. Liczba respondentów N= 9179 respondentów. W Polsce badanie zrealizowało ARC Rynek i Opinia.

Badanie w Polsce

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na panelu ePanel.pl w kwietniu 2020 roku, próba N=1009, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region zamieszkania i wielkość miejscowości.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *