Polski test antygenowy MHH już w sprzedaży

Notowana na giełdzie spółka Hemp&Health poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu do sprzedaży pierwszego polskiego testu antygenowego pod nazwą 'MHH’. Spółka Hemp&Health jest wyłącznym globalnym dystrybutorem testu, którego producentem jest inna polska firma: Medicofarma S.A.

Marka 'MHH’ należy po połowie do obydwu podmiotów, a dalsza współpraca zakłada uruchomienie produkcji pełnej gamy testów antygenowych oraz na przeciwciała pod tą samą marką. Testy antygenowe MHH są obecnie jedynymi na rynku testami wytwarzanymi przez producenta polskiego oraz jednymi z niewielu produkcji europejskiej. Testy posiadają znak CE oraz świadectwo wolnej sprzedaży. Warto też przypomnieć, że od końca października – zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia – testy antygenowe są taką samą podstawą stwierdzenia zakażenia koronawirusem jak testy PCR.

Test antygenowy MHH spełnia najwyższe standardy światowe, został dokładnie przebadany oraz spełnia warunki refundacji NFZ, gdyż posiada dokładność 98,98%.

Test wykrywa także nowe warianty wirusa: B117 (Wielka Brytania), B1351 (RPA) i P1 (Brazylia).

Test MHH charakteryzuje się wygodniejszym sposobem użycia niż tradycyjne testy PCR, gdyż zastosowanie wymazówki nie wymaga jej włożenia aż do dna nosogardzieli: ponadto wynik testu PCR można uzyskać jedynie w specjalnym urządzeniu w warunkach laboratoryjnych.

W przypadku MHH  wymazówkę należy wsunąć  jedynie na głębokość 2,5 cm od krawędzi nozdrza, a wyniki testu odczytuje się już w ciągu 15-20 minut. Także przechowanie testu jest wygodne, gdyż następuje w temperaturze 2-30°C. Po pobraniu próbki należy włożyć wymazówkę do probówki wypełnionej fabrycznie odczynnikiem, a następnie złamać wymazówkę i zamknąć probówkę w taki sposób, aby cała próbka wymazu została w probówce. Dzięki temu unika się ryzyka rozniesienia potencjalnie zakażonego materiału po wyrzuceniu wymazówki. Po wymieszaniu zawartości probówki płyn zakrapla się trzema kroplami do dołka na próbkę w kasetce testowej – stąd też nazwa 'test kasetkowy’.

Na ogół antygen SARS-COV-2 jest wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych pobranych w trakcie ostrej fazy infekcji. Uzyskane wyniki pozytywne oznaczają wykrycie obecności antygenów wirusa, jednak połączenie wyniku klinicznego z historią medyczną pacjenta i innymi informacjami diagnostycznymi jest niezbędne, aby ocenić stan infekcji.

Test kasetkowy na przeciwciała IgG/IgM z krwi z opuszka palca można wykryć 2-3 tygodnie po zakażeniu.  IgM pokazywać mogą późną fazę infekcji, podczas gdy IgG pozostaje dodatnie również po zakończeniu infekcji, ale poziom przeciwciał z czasem obniża się.

W każdym przypadku wykryty czynnik może nie stanowić ostatecznej przyczyny choroby. Wynik negatywny testu należy traktować jako przypuszczalny, który nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2 i nie powinien być traktowany jako jedyna podstawa decyzji o leczeniu i postępowaniu względem pacjenta, łącznie z decyzjami dotyczącymi kontroli infekcji. Wynik pozytywny nie wyklucza infekcji bakteryjnej ani koinfekcji innymi wirusami. Wynik pozytywny zawsze też należy rozważać w kontekście niedawnych kontaktów pacjenta, historii medycznej i obecności oznak klinicznych i objawów charakterystycznych dla COVID-19. Należy je potwierdzić badaniem molekularnym, jeżeli jest to konieczne dla dalszego postępowania z pacjentem.

Informacja o wprowadzeniu na rynek polskich testów jest o tyle ciekawa, że w dniu dzisiejszym sprzedaż testów wykrywających przeciwciała SARS-CoV-2 rozpoczęła jedna z największych sieci handlowych działających w Polsce, a zainteresowanie klientów przerosło wszelkie oczekiwania.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *