Praca zdalna zmiany w kodeksie pracy. Jakie dodatki ?

Minister Pracy Marlena Maląg stara się o wprowadzenie rozwiązań dotyczących pracy zdalnej. W założeniu mają się one opierać o przepisy telepracy. Pani minister zwraca uwagę, że spotyka się z prośbą o uregulowanie tego typu pracy zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników, gdyż obie strony są zainteresowane taką współpracą także po zakończeniu pandemii.

Poinformowano, że przepisy o pracy zdalnej zastąpią obecnie figurujące przepisy regulujące telepracę. Wprowadzenie ustawy w życie zależy od jej akceptacji przez grupy społeczne, biorące udział w jej tworzeniu.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Według nowej ustawy, pracą zdalną ma być nazywane świadczenie wykonywane w całości lub w części poza siedzibą pracodawcy lub miejscem wykonywania działalności. Może to być miejsce zamieszkania pracownika lub inne, dowolnie wybrane przez niego miejsce.

Praca miałaby być wykonywana za pośrednictwem maila, telefonu lub komunikatorów, wskazanych przez pracodawcę. Jednakże uzgodnienie dotyczące świadczenia takiego rodzaju pracy powinno być osiągnięte już na etapie zatrudniania pracownika. Ustawa nie wyklucza jednak zawarcia porozumienia podczas obowiązywania umowy o pracę.

Wtedy potrzebne będzie wyjście z inicjatywą przez pracodawcę lub wystąpienie pracownika z odpowiednim wnioskiem. Szczególne przypadku dopuszczałyby wykonywanie pracy zdalnej na wyraźne życzenie pracodawcy. Wtedy musiałby on zapewnić odpowiednie warunki do jej wykonania. Aby świadczenie doszło do skutku, nie będą do tego potrzebne zapisy w regulaminie zakładowym.

Ustalenie ekwiwalentu za pracę zdalną

Minister Maląg mówi, że nałożony zostanie na pracodawcę obowiązek dostarczenia niezbędnych materiałów i narzędzi, które pomogą w wykonaniu pracy zdalnej. Musi też pokryć koszty użytkowania tych narzędzi. Za zgodą pracownika mogą być wykorzystywane jego prywatne urządzenia. Wtedy konieczne będzie wspólne ustalenie ekwiwalentu pieniężnego. Jego zasady powinny być określone w porozumieniu z pracownikami lub w regulaminie.

Kwestia szkoleń BHP

Wykonywanie pracy musi odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Co w takim razie z pracą zdalną? Bardzo ważna będzie kwestia szczegółowych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem. Ministerstwo proponuje przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń także dla osób wykonujących pracę zdalną. Taki obowiązek nie ciążyłby na pracownikach zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, których szkolenia bhp nie dotyczą.

Ważne, aby pracodawca określił ocenę ryzyka zawodowego, wynikającego z wykonywania pracy zdalnej. Pracownik powinien zostać zapoznany z jej wynikami. Na tej podstawie, osoba zatrudniona będzie mogła określić, czy podoła zasadom pracy zdalnej, nakreślonym przez pracodawcę.

Oczywiście samo szkolenie bhp powinno się różnić od standardowego. W szkoleniu nie zostaną objęte wymagania dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy. Nie będzie można także zlecać niebezpiecznych prac. Również te kwestie podlegają konsultacjom społecznym a sam resort pracy wystąpił o ocenę do Zespołu ds. Prawa Pracy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *