Protektor SA – Produkcja maseczek na 6 miesięcy i kontrakty

W dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 coraz bardziej odczuwamy potrzebę zabezpieczenia się przed potencjalną chorobą za pomocą środków ochronnych, takich jak, chociażby maseczki. Rodzime przedsiębiorstwa odpowiadają na tę potrzebę i rozszerzają swoją ofertę o tego rodzaju produkty. Podobną decyzję odjął ostatnio zarząd spółki PROTEKTOR SA.

Protektor SA rozszerza swoją ofertę o maseczki ochronne

PROTEKTOR Spółka Akcyjna to przedsiębiorstwo z siedzibą w Lublinie, które zajmuje się głównie wytwarzaniem obuwia. W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, które wynikają z panującej w kraju epidemii choroby COVID-19 firma postanowiła jednak rozszerzyć ofertę o produkcję maseczek ochronnych i medycznych. Zwiększony popyt na tego typu produkty sprawia, że spółka postanowiła wdrążyć je do swojej stałej oferty. W związku z tym podjęła działania dążące do zrealizowania tego celu i zdobycia odpowiednich uprawnień.

Jakie cele stawia sobie firma w związku z rozszerzeniem oferty?

PROTEKTOR Spółka Akcyjna stawia sobie na celu stworzenie bazy partnerów biznesowych, którzy będą stałymi odbiorcami hurtowymi odbiorcami maseczek ochronnych i medycznych produkowanych przez przedsiębiorstwo. Aby doszło to do skutku firma zwarła z potencjalnym kontrahentem list intencyjny, w którym obie strony podejmują negocjacje w zakresie dostarczania maseczek ochronnych i chirurgicznych przez okres sześciu miesięcy. Łączny wolumin wynosi aż kilkanaście milionów sztuk tych, niezbędnych w dzisiejszych czasach, akcesoriów ochronnych. Po zakończeniu negocjacji ukaże się raport, w którym strony poinformują o warunkach potencjalnej umowy.

Warto zaznaczyć, że aby produkcja w ogóle mogła dojść do skutku potrzebne są specjalne atesty i zgody, które umożliwiają masową produkcję masek ochronnych i chirurgicznych. Obecnie PROTEKTOR Spółka Akcyjna podejmuje aktywne działania w celu uzyskania wszystkich potrzebnych zaświadczeń o spełnionych standardach medycznych. Rozwój działalności w zakresie wytwarzania maseczek ochronnych szacunkowo będzie kosztował Spółkę nawet około dwóch milionów złotych netto.

Jakie perspektywy stoją przed Spółką w związku z rozszerzeniem oferty?

PROTEKTOR Spółka Akcyjna planując rozszerzyć swoja ofertę o produkcję maseczek ochronnych o standardzie medycznym zawarła umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna („ARP”). Do 30 czerwca 2020 Spółka zobowiązała się wytworzyć i dostarczyć maseczki ochronne jednorazowego użytku. Wynagrodzenie dla Spółki z tytułu prawidłowego wywiązania się z umowy może wynosić 1.764.000 złotych netto. Ponadto firma zobowiązała się do  utrzymywania zdolności wytwarzania dwóch i pół miliona sztuk maseczek ochronnych w okresie do sześciu miesięcy kalendarzowych od momentu wygaśnięcia umowy. 

Sprawdź pełny raport Protektor SA z dnia 20.04.2020

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to dla wielu polskich przedsiębiorców trudny okres. Nie brakuje jednak podmiotów, takich jak PROTEKTOR Spółka Akcyjna, które w tych ciężkich czasach nie tylko rozszerzają swoją ofertę, ale także pomagają społeczeństwu w ochronie przed potencjalną chorobą.

źródło: Protektor SA

Protektor SA akcje

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *