Przyszłość fotowoltaiki w 2023 w Polsce?

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę jednej z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Powstanie na terenie gminy Grębów w województwie podkarpackim. Inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) powstanie na około 100 hektarach gruntów. Omawiana farma fotowoltaiczna Jeziorko będzie miała moc ponad 100 MW.

Przyszłość fotowoltaiki podłączonej do sieci w Polsce

Państwowa spółka wyda na to prawie 5 mld zł. Nieuchronną przyszłością fotowoltaiki w Polsce, kiedy skończą się dni radosnego zasilania sieci, będzie dążenie do jak największego wykorzystania mocy na miejscu. Być może doczekamy czasów, kiedy osiągnie nawet 100%. Jedyne, co nas wyróżnia, to utrzymująca się wysoka cena magazynowania energii.

Czytaj więcej: Czy warto w 2023 inwestować w nieruchomości?

Energetyka fotowoltaiczna w Polsce będzie nadal rosła

W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 3366,2 MW. Jeśli utrzyma się to tempo inwestycji, to do 2022 roku polski rynek fotowoltaiki poprawi ubiegłoroczny rekord inwestycyjny – choć inwestycje prosumenckie spadły po pierwszym kwartale tego roku w związku z przejściem na nowy system bilingowy. – Branża fotowoltaiczna to najszybciej rozwijający się rynek OZE w Polsce.

Wynika to w dużej mierze z programu Mój Prąd, aktywującego potencjał energetyczny domu. Fotowoltaika odgrywa obecnie kluczową rolę w systemach elektroenergetycznych. Obecnie moc zainstalowana fotowoltaiki przekracza 11,5 GW, co czyni ją największą technologią OZE, co jeszcze kilka lat temu było ledwo zauważalne, bo w 2015 roku wynosiła zaledwie 0,1 GW. Perspektywy dalszego rozwoju fotowoltaiki również są obiecujące.

Sprawdź również: Czy warto w 2023 inwestować w złoto?

Wpływ energii odnawialnej na gospodarkę

Światowa gospodarka energetyczna coraz chętniej korzysta z OZE, czyli energii odnawialnej. Obejmuje elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne. Szczególnie ta ostatnia jest bardzo obiecująca dla poprawy stanu środowiska. Słońce jest niewyczerpanym akumulatorem energii, którą nauczyliśmy się zamieniać w elektryczność. To jest fotowoltaika.

Energia odnawialna jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne. Pomimo wprowadzenia rozliczeń w kwietniu 2022 r., fotowoltaika nie straciła na popularności. Energia elektryczna ze słońca może być wykorzystana do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych, a jak wiadomo, energii słonecznej jest pod dostatkiem. Jest to również źródło ekologiczne, więc sprawdzamy, jak to działa.

Warto wiedzieć: Czy warto w 2023 inwestować w srebro?

Przyszłość fotowoltaiki off-grid w Polsce

Rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznych jest już widoczna w całej Polsce, choć niewątpliwie prym wiodą województwa położone na południu kraju. Tutaj nasila się problem smogu. Dzięki inwestowaniu w odnawialne źródła energii w postaci fotowoltaiki, gospodarstwa domowe i firmy aktywnie wspierają działania poprawiające jakość powietrza i chroniące środowisko, czerpiąc przy tym wysokie korzyści finansowe. Polska jest miejscem, w którym ludzie coraz chętniej korzystają z OZE i dotacji rządowych.

Daje to nadzieję na zmiany systemowe, które na stałe wpiszą się w przyszłość Polski. Obecnie Polacy są przekonani, że wytwarzanie energii z fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 roku jest nieopłacalne i brak jest podstawowych informacji na temat rozliczeń netto, jego funkcjonowania i zasad rozliczeń. Kluczem do zrozumienia jest odpowiednia edukacja i zrozumienie, jak działa billing sieciowy – mówi Adam Bartoszek z firmy Vosti.

Przyszłość magazynowania energii w Polsce

Polskie gminy dynamicznie rozpoczynają rok 2022 pod względem geotermii. Od początku roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB) wydał do gminy 150 wstępnych opinii w sprawie występowania i możliwości korzystania z ciepłej wody. Mniej niż połowa (65 z nich) otrzymała pozytywne rekomendacje. Do niedawna (4-5 lat temu) systemy magazynowania w Polsce były egzotycznym elementem systemu elektroenergetycznego.

Czytaj więcej: Bitcoin ile należy zainwestować w 2023?

W systemie energetycznym składającym się z wytwarzania, dystrybucji i zużycia nie ma magazynowania energii. To jest jak magiczne urządzenie o dwóch funkcjach: kiedy wprowadzany jest do niego prąd, jest to odbiór końcowy, więc wszystkie należne opłaty dystrybucyjne są naliczane, kiedy ta energia jest pobierana (wprowadzana) z magazynu do sieci Kiedy magazyn staje się generatorem i jest uznawany za elektrownię (wytwórcę), tj. ponownie pobierane są wszystkie opłaty dystrybucyjne.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *