Regulacja rynku kryptowalut w Unii Europejskiej do 2024 r.

Unia Europejska (UE) zajęła się regulacją rynku kryptowalut. Europejscy urzędnicy założyli, że kompleksowe przepisy dotyczące cyfrowych aktywów powstaną i zostaną wprowadzone w życie do 2024 roku.

Rynek kryptowalut w Unii Europejskiej 

Najnowsze przepisy przygotowane przez urzędników z Brukseli planują włączenie regulacji w sprawie kryptowalut i technologii blockchaina do swoich procesów legislacyjnych. W opublikowanych w piątek przez Reutersa wewnętrznych dokumentach Unii Europejskiej znaleźć można informację, że w ciągu najbliższych czterech lat Unia dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, umożliwi promocję wykorzystania technologii blockchain i kryptowalut do międzynarodowych przelewów pieniężnych.

Dokument zawiera również zapis, że do 2024 roku Unia Europejska wprowadzi kompleksowe ramy, które umożliwią stworzenie technologii rozproszonego rejestru (DLT – ang. Distributed Ledger Technology) i kryptowalut w sektorze finansów na rynku. Dodatkowo nowe przepisy i regulacje prawne mają obejmować działania, które za cel obejmą niwelowanie ryzyka związanego z tymi nowoczesnymi technologiami. Zapewnią tym samym bezpieczeństwo prowadzenia transakcji.

Konieczność cyfryzacji płatności w Unii Europejskiej

Biorąc pod uwagę fakt, że ok. 80% społeczności Unii Europejskiej dokonuje płatności nadal w formie pieniędzy papierowych, Unia Europejska chce upowszechnić płatności cyfrowe. Zawarte w dokumentach plany Komisji Europejskiej mówią o zwiększeniu dostępności działań finansowych oraz większej możliwości dostępu do danych. A to wszystko równocześnie ze zwiększeniem wydajności systemów.

Nowe regulacje rynku kryptowalut, a pandemia COVID-19 

Należy zauważyć, że wprowadzenie omawianych regulacji rynku kryptowalut przyspieszy trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowana koronawirusem SARS-2. Christine Lagarde, nowa prezes Europejskiego Banku Centralnego ogłosiła, że przyspieszy pracę nad cyfrową walutą euro. Zauważyła, że obecna pandemia służy jako katalizator, który z pewnością przyspieszy wkroczenie do nowoczesnej, cyfrowej normalności. Jak stwierdziła, dzięki wprowadzeniu nowych regulacji konsumenci nadal będą korzystać z usług cyfrowych, nawet częściej niż dotychczas. Pieniądz cyfrowy nie jest bowiem nowością na rynku z tego względu, że banki już od długiego czasu mają dostęp do funduszy banku centralnego.

Christine Lagardena na konferencji prasowej mówiła, że nowa technologia może zostać użyta do usprawniania rozliczania transakcji finansowych. Dodała, że otwiera także możliwość na stworzenie detalicznego CBDC (ang. central bank digital currency). który dzięki łatwemu dostępowi dla szerokiego grona odbiorców, byłby innowacyjnym i nowoczesnym rozwiązaniem. Europa bowiem pozostaje w tyle w tej dziedzinie technologii.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *