2020r. – Rekordowy wzrost bankructw firm w Polsce

Historyczny rekord bankructw przedsiębiorstw został odnotowany w 2002 r. w Polsce, kiedy to upadłość ogłosiło 1.860 firm. Polska, na szczęście nigdy więcej nie przekroczyła tej liczby, a w kolejnych latach wskaźnik upadłości spadał do 400-500 przedsiębiorstw rocznie. Jednak rok 2020 będzie zupełnie inny. Ekonomiści szacują, że rekord z 2002 r. zostanie szybko i niestety, znacznie pobity, z uwagi na brak zawieszenia przepisów o prawie upadłościowym.

Statystyki

Do początku kwietnia 2020 r. już ponad 50 tysięcy działalności gospodarczych zostało zamkniętych Szalejąca epidemia sprawia, że sytuacja gospodarcza wielu przedsiębiorców jest bardzo trudna i nic nie wskazuje na to, żeby mogła ulec choć znaczniej poprawie. Szacuje się, że do końca roku kilkadziesiąt tysięcy firm ogłosi upadłość.

Przyczyny upadłości firm

Z uwagi na brak decyzji o zawieszeniu przepisów prawa upadłościowego, w dalszym ciągu podstawą do zgłoszenia wniosku do sądu o upadłość jest trzymiesięczna zwłoka w płatnościach. Warto tu dodać, iż nie chodzi tu o jakąś konkretną zaległość czy kwota. Podstawą do złożenia wniosku jest już jedna zaległa faktura. Po tym okresie przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku. Stąd właśnie to koniec kwietnia będzie datą, wskazującą na rozmiar problemu związanego z masowym upadkiem przedsiębiorstw.

Konsekwencje

Procedura ogłoszenia upadłości jest szczególnie skomplikowana dla spółek prawa handlowego. W tym przypadku bowiem, niezłożenie wniosku w terminie może skutkować odpowiedzialnością zarządu z własnego majątku. Warto dodać, że tzw. tarcza antykryzysowa ogranicza wyłącznie odpowiedzialność karną członków zarządu, jednakże nic nie stanowi o przedłużeniu choćby terminu do ogłoszenia upadłości.

Natomiast co do osób prowadzących jednoosobowe działalnści gospodarcze, one z góry odpowiadają całym swoim majątkiem, zatem również dla nich istotne jest dochowanie określonego prawem terminu. Jednocześnie pamiętać należy, że do przygotowania wniosku o upadłość, koniecznym jest sporządzenie bilansu działalności gospodarczej.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *