Rekordowy zysk operacyjny Biomedu Lublin za 2021 rok

Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku operacyjnego w IV kwartale 2021 roku jest dobrym prognostykiem na kolejny rok. Biotechnologiczna spółka spodziewa się w 2022 roku znaczącego wzrostu przychodów, a receptą na to ma być zwiększona produkcja i sprzedaż kluczowych produktów oraz dalsza ekspansja na zagraniczne rynki.

Biomed Lublin udanie zakończył 2021 rok. W IV kwartale wypracował 14,6 mln zł przychodów, co dało wzrost o 21 proc. w ujęciu r/r. Zysk operacyjny zwiększył się jeszcze bardziej – o 39 proc. do 4,3 mln zł. W całym ubiegłym roku przychody wzrosły o 2,5 proc. do 41,2 mln zł (blisko rekordowej wartości z 2015 r.), a EBIT o 21 proc. do rekordowego poziomu 7,2 mln zł. Ubiegłoroczny zysk netto wyniósł 4,25 mln zł i był nieznacznie niższy w porównaniu z 2020 rokiem (zdecydował wyższy podatek dochodowy). Zwraca też uwagę wzrost stanu posiadanych środków pieniężnych do 14,3 mln zł na koniec ubiegłego roku (rok wcześniej 1,8 mln zł). 

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy zoptymalizowaliśmy wiele procesów, jak również nakreśliliśmy dalsze perspektywy rozwoju produktów, a także przygotowaliśmy re-launch kilku pozycji z naszego portfolio. Jednocześnie zwiększyliśmy nasz potencjał produkcyjny, m.in. produktów BCG oraz Distreptazy, równocześnie optymalizując koszty – stąd znacznie lepszy wynik operacyjny w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak nie dokonalibyśmy tego, bez zaangażowania oraz współpracy w ramach kadry zarządzającej i Zarządu. To jeden z fundamentów na którym budujemy sukcesy komercyjne w kraju oraz za granicą – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomed Lublin SA.

Obecnie produkty Onko BCG są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie, a kolejne rynki zagraniczne są w trakcie rejestracji. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, a w ostatnim czasie do grona odbiorców dołączyła Wielka Brytania. Należy też dodać, że prowadzone są zaawansowane negocjacje z partnerami na nowych rynkach nie tylko europejskich Natomiast szczepionka przeciwgruźlicza BCG znajduje nabywców w Polsce (jedyny dostawca), Czechach, Słowenii, Litwie, Łotwie, Bośni i Hercegowinie, Malcie, Węgrzech i w Australii. Co ważne, z powodu wojny w Ukrainie zapotrzebowanie na szczepionkę wzrasta, a spółka jest gotowa na zwiększenie produkcji i dostaw do aktualnych odbiorców oraz na nowe rynki. 

– W 2021 roku wytwarzanie produktów BCG, krwiopochodnych, biologicznych tj. Distreptazy oraz probiotyków było niewątpliwie kluczowe. Nowe obszary biznesowe – produkty oraz usługi – stały się ważną częścią dalszego rozwoju, które przyspieszą wzrost przychodów. Ostatnie miesiące upływają pod znakiem wielu negocjacji, projektów związanych z rozwojem produktów, form podania, potencjalnej produkcji kontraktowej, a co najważniejsze otwierania nowych rynków zbytu poprzez tzw import permit i co najważniejsze rejestracje w nowych rynkach – podkreśla Maksymilian Świniarski.

Analizując aktualną sytuację nie można pominąć kwestii wyzwań makroekonomicznych oraz wojny w Ukrainie. Rosnące koszty przyspieszyły decyzje Biomedu o weryfikacji polityki cenowej (renegocjacje cen, umów) oraz optymalizacji kosztów. 

– Równocześnie warto zaznaczyć, że rosnący eksport i wysokie kursy walut będą miały niewątpliwie pozytywny wpływ na dochody spółki. Pomimo wyzwań obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na część naszych produktów w Polsce i krajach Europy Środkowej. W 2022 roku spodziewamy się znaczącego wzrostu sprzedaży dzięki zwiększonej produkcji i sprzedaży kluczowych produktów, a także pracy nad dalszą ekspansją na rynki zagraniczne – podkreśla prezes Biomedu Lublin.

Długoterminowy rozwój spółki mają zapewnić strategiczne inwestycje w produkty BCG. W ramach tych przedsięwzięć powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych Onko BCG oraz nowy zakład produkcyjny Onko BCG. Łączne nakłady inwestycyjne na strategiczne projekty wyniosą 130,2 mln zł.

– Oba projekty mają najwyższy priorytet i są realizowane zgodnie z planem. Realizacja tych inwestycji pozwoli nam zwiększyć kilkukrotnie potencjał produkcyjny produktów BCG, a dzięki rejestracji produktów BCG na rynkach zagranicznych zabezpieczyć dostępność dla zagranicznych pacjentów, jak również skutecznie konkurować na nowych rynkach. Będzie to jeden z głównych czynników naszej skokowej poprawy wyników oraz wejścia Biomedu na nowe poziomy przychodów ze sprzedaży – dodaje Maksymilian Świniarski.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *