Rusza Circular Economy HUB dla firm

Circular HUB – platforma łącząca organizacje zainteresowane współpracą w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego ma być centralnym miejscem dla circular economy   w Polsce.

Gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z ważniejszych zagadnień dyskutowanych w salach głosowań i zarządów na całym świecie. Rosnące problemy z pozyskaniem surowców z jednej            i zagospodarowaniem odpadów z drugiej strony spowodowały, że transformacja w kierunku obiegu zamkniętego staje się nie tylko niszowym trendem, ale stopniowo urasta do roli nowego paradygmatu gospodarczego. 

Centralne miejsce dla GOZ w Polsce

Transformacja w kierunku obiegu zamkniętego niesie jednak wiele wyzwań – począwszy od skutecznej zmiany modeli biznesowych, przez znalezienie i wdrożenie nowych technologii. A do tego mają one często naturę systemową – wykraczają poza konkretną firmę, bez względu na jej rozmiar czy udział w rynku i angażują szeroką sieć podmiotów oraz dotykają szeregu regulacji. Dlatego kluczem do skutecznej transformacji będzie współpraca obejmująca różnorodne podmioty.

  • Ideą powstania HUBu jest chęć łączenia szerokiego grona firm, organizacji, ekspertów oraz przedstawicieli instytucji w jednym miejscu dającym przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń, kształtowania rynkowych standardów, a przede wszystkim budowania nowych rozwiązań – mówi Piotr Nejman z CEO Circular Poland, twórca Cirular HUBu

Od rozmowy do rozwiązania szybciej

Circular Economy HUB to platforma i społeczność dla firm, organizacji i instytucji zainteresowanych realnym współdziałaniem na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). HUB łączy członków w kręgi – circles – skupione wokół konkretnego tematu, branży, surowca oraz z pomocą własnej metodologii w nowe łańcuchy wartości. Każda firma dołączająca do HUBu otrzymuje bogaty program onboardingowy oparty o audyt, warsztaty i sesje inspiracyjne, którego celem jest zrozumienie potrzeb i stworzenie planu działania oraz wybór odpowiedniej ścieżki aktywności w HUBie. Dzięki temu uczestnictwo może wyjść daleko poza networking i wymianę wiedzy, w kierunku budowania nowych łańcuchów wartości, modeli biznesowych oraz bezpiecznego sprawdzenia ich formie pilotaży i projektów biznesowych przed fazą komercjalizacji.

Zainteresowane firmy otrzymają pomoc w stworzeniu strategii, planu działania, odkryją nowe możliwości biznesowe, zostaną połączone z odpowiednimi partnerami, startupami i technologiami, aby pod okiem ekspertów zbudować lub przebudować produkty, usługi i modele biznesowe. 

Za pomysłem stoi Piotr Nejman, twórca Fundacji Circular Poland, który od lat skutecznie przeprowadza organizacje przez proces transformacji i budowania innowacji biznesowych obejmujących nowe produkty, usługi i modele biznesowe oraz aktywizuje różnorodne podmioty wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego. Powstała we wrześniu 2020 r. Fundacja działa na rzecz popularyzacji idei GOZ w Polsce, budowania rynkowych standardów oraz tworzenia ekosystemu współpracy. 

  • To co wyróżnia projekt Circular HUBu to podejście biznesowe i aplikowanie doświadczeń z wdrażania innowacji. Dotychczasowe podejścia do GOZ są zbyt teoretyczne, a dyskusje czysto akademickie albo oparte o analizowanie zagranicznych przykładów. Owszem dobrze jest zainspirować się przykładami wdrożeń z innych krajów, ale jeszcze lepiej jest takie rozwiązania po prostu zrobić – przecież mamy do tego potencjał! Idea, która nam przyświeca to skrócenie drogi od rozmowy do rozwiązania. Naszą ambicją jest zaangażowanie 100 partnerów i zrealizowanie 10 pilotaży w ciągu pierwszego roku działania. Chcemy być katalizatorem tej transformacji – mówi Piotr Nejman

Udziałem w HUBie, jeszcze przed jego oficjalną prezentacją, zainteresowało się już kilkadziesiąt firm i organizacji. 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *