Sieć Dino zarejestruje działalność pocztową, czy ominie tym zakaz handlu?

Sieć Dino właśnie dokonała rejestrację zmian w swoim statucie, dzięki czemu może poszerzyć zakres świadczonych przez siebie usług m.in. o działalność pocztową oraz kurierską. Zabieg ten umożliwia ewentualne przekształcenie przynajmniej niektórych sklepów sieci w placówki pocztowe, co pozwala na zgodne z prawem omijanie zakazu handlu w niedzielę.

Komunikat Dino

W raporcie bieżącym z dnia 22 sierpnia (sobota) Dino zakomunikowało:

Zarząd Dino Polska S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r., Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany w statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lipca 2020 roku, w uchwale nr 20/7/2020.

Zarejestrowana w sądzie zmiana poszerza zakresy, w których spółka Dino może prowadzić działalność, a poszerzenie dotyczy następujących działalności gospodarczych:

  • działalność usługowa odnośnie do wspomagania transportu lądowego;
  • wprowadzenie przeładunku towarów w innych niż drogowe punktach przeładunkowych;
  • działalność na niwie morskiej agencji transportowej;
  • działalność na niwie innych niż morska agencji transportowych;
  • pozostała działalność pocztowa oraz kurierska;
  • działalność usługowa na rynku finansowym, niesklasyfikowana w innych punktach statusu spółki, bez uwzględnienia ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych;
  • działalność w kwestii organizacji turystycznej.

Na uwagę zasługuje tutaj szczególnie zapis odnośnie do działalności pocztowej i kurierskiej, gdyż szeroko znany jest przykład sieci Żabka, która dzięki uzyskania statusu placówki pocztowej może otwierać swoje punkty handlowe także w niedziele niehandlowe. Zmiana statutu daje więc taką możliwość również sieci sklepów Dino i można się wkrótce spodziewać przekształcenia sklepów sieci w placówki pocztowe, co ominie zakaz handlu w niedzielę.

Plany spółki odnośnie do zmian

Tutaj trzeba jednak nadmienić, że jak dotąd sama spółka nie informuje o przygotowaniach do przeprowadzenia takiej operacji. Jeżeli jednak zamierza to zrobić, opisywana powyżej ta szczególna zmiana w jej statucie jest własnie pierwszym, niezbędnym do tego krokiem.

Przy tym można również założyć inne działalności, ponieważ sam zapis nie ogranicza się wyłącznie do tego celu, ale może być wykorzystany również do rozszerzenia działalności placówek, np. o odbiór paczek w dni handlowe. Ponadto, inne zapisy wskazują, że Dino dzięki zmianom w statucie nie koncentruje się na jednym celu, ale otwiera sobie drogę zyska do świadczenia wielu dodatkowych usług w swoich placówkach.

Sieć Dino posiada wystarczająco solidny fundament pod rozwój nie tylko sfery handlowej, ale również usług towarzyszących tej działalności. Firma obecnie ma już 1302 sklepy, chociaż dziesięć lat temu było ich zaledwie 111. Na teraz ich lokalizacja skoncentrowana jest głównie Zlokalizowane są one głównie w Polsce południowo-zachodniej, ale ekspansja na północ i wschód ma swoje wystarczające tempo i z każdym rokiem rośnie.

Tempo to zresztą doceniają sami inwestorzy, gdyż wycena Dino wynosi obecnie aż 23,6 mld zł, co jest np. sumą przewyższającą wycenę takiego potentata polskiego rynku paliwowego Orlenu. Dodatkowo, obecne zmiany w statucie spółki dają jej dodatkowe możliwości ekspansji oraz rozwoju.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *