Śląskie Kamienice S.A. będą współpracowały z Columbus Energy

Śląskie Kamienice S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała, że spółka zależna Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji podpisała umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych ze spółką COLUMBUS ENERGY S.A. Spółki zamierzają realizować wspólnie przedsięwzięcia związane z fotowoltaiką poprzez nowy podmiot, w którym będą miały po 50% udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji, w której Śląskie Kamienice S.A. objęły 10.000.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, zawarła umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych z notowaną na rynku NewConnect spółką COLUMBUS ENERGY S.A. Zgodnie z nią oba podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów polegających m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej, poprzez ich wspólne finansowanie i podział zadań związanych z ich przygotowaniem. W celu realizacja całego przedsięwzięcia obie strony zobowiązały się do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obejmą po 50% udziałów. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. dostrzega bardzo duży potencjał wzrostu w tym segmencie biznesowym.

„Zainicjowanie aktywności w obszarze fotowoltaiki to ogromny impuls dla rozwoju naszej Grupy Kapitałowej, która już wkrótce zmieni formalnie nazwę na Berg Holding S.A.” – komentuje Kamil Kita, Prezes Zarządu Farmy Fotowoltaiki S.A. i jednocześnie Członek Zarządu spółki Śląskie Kamienice S.A. „Mamy zamiar bardzo aktywnie inwestować w branżę fotowoltaiki, ponieważ ma ona ogromny potencjał i jest dopiero w początkowej fazie wzrostu. Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć budowę pierwszych farm fotowoltaicznych.” – dodaje Kita.

W ramach współpracy przy realizacji projektów Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji będą odpowiedzialne za wyszukiwanie lokalizacji pod realizację projektów, pozyskiwanie praw do nieruchomości dla realizacji projektów oraz finansowanie 50% kosztów realizacji projektów na warunkach określonych w umowie. Projekty będą realizowane przez spółki celowe tworzone przez spółkę zawiązaną wspólnie przez Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji oraz Columbus Energy S.A. Korzyści majątkowe dla Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji będą pochodziły m.in. z zysków osiąganych w ramach spółek celowych wynikających z uruchomienia projektów, wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej lub ze sprzedaży projektów na rzecz osób trzecich lub sprzedaży udziałów w spółkach celowych.

„Dzięki współpracy z naszym partnerem – Śląskie Kamienice S.A., która specjalizuje się w modernizacji kamienic, nasze działania nabiorą rozpędu, a ich efekty będziemy mogli zobaczyć już niebawem.” – mówi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Columbus Energy S.A. „Mamy ambicje inwestować we własne projekty farm w takim stopniu, aby w następnym roku osiągnąć wiodącą pozycję w Polsce.” – dodaje Zieliński.

„Pozyskanie tak strategicznego partnera, jakim jest Columbus Energy S.A., było jednym z priorytetów Spółki. Teraz jesteśmy przekonani, że projekty farm fotowoltaicznych będą poddawane analizie, wdrożeniu i komercjalizowane bez zbędnej zwłoki, przez co w szybkim tempie wypracują zyski dla spółki.” – zakończył Kamil Kita.

Śląskie Kamienice S.A. zakończyły 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Śląskie Kamienice S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach, która zajmuje się modernizacją zakupionych kamienic na obszarze Górnego Śląska. W 2017 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *