SoftBlue planuje pozyskać 10 mln zł z emisji akcji

4 grudnia 2020 r. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie SoftBlue. Miało ono na celu podjęcie uchwały o podwyższenie zakładowego kapitału spółki, do czego konieczne by było wyemitowanie maksymalnie 46 801 250 akcji serii F. Uchwała zakłada utrzymanie prawa poboru dla akcjonariuszy, którzy posiadali akcje spółki na dzień 11 stycznia 2021 r. Założono, że emisja akcji ma się rozpocząć już styczniu 2021 r., co pozwoli pozyskać aż 10 mln zł.
Emisja akcji pozwoli na rozwój oferty posiadanej przez IoT. Skoncentrowano się przede wszystkim na zarządzaniu produkcji i energii określanej jako Autonomous Data Controler.

Wartość nominalna akcji nie przekroczy 22 groszy

W ramach uchwały założono nie wyemituje się więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela. Miały by być one przyporządkowane do serii F, a ich wartość nominalna miała by wynosić 10 groszy. Z kolei, cena emisji nowych akcji, również z serii F, miałaby wynosić 22 grosze za akcję.

Prezes Michał Kierul powiedział, że głównym celem emisji jest umocnienie oferty przedsiębiorstwa SoftBlue. Oferta kierowana jest dla zakładów przemysłowych i firm. Zakupione akcje pozwolą zwiększyć efektywność, ale także umożliwią oszczędności dla osób korzystających z oferty. Prezes podkreśla, że system Autonomous Data Controler będzie mógł się sprawnie rozwijać dzięki emisji akcji. Już 11 stycznia 2021r. odbędzie się dzień prawa poboru. W ramach jednego prawa poboru będzie można objąć jedną akcję serii F.

SoftBlue stale się rozwija od 2003 r.

SoftBlue skoncentrowane jest na dywersyfikacji prowadzonej działalności. Było to dostrzegalne w lipcu, ponieważ wówczas przejęła udziały w InvestionMed, która prowadzi działalność technologiczną dedykowaną dla branży medycznej. Obecnie, SoftBlue podbija branże telekomunikacyjną. W grudniu zakupiło część przedsiębiorstwa easyCALL.pl, co umożliwiło nabycie całościowego prawa do warszawskiego oddziału tej firmy. Co więcej, jest to biznesowy partner Orange, Netii.

Prezes firmy dodaje, że easyCALL.pl zdobyło ogromne doświadczenie, co skutkuje posiadaniem stabilnej pozycji. Przedstawia, że to dla SoftBlue jest sposób na rozwój jak i wzmocnienie pozycji.

Początek SoftBlue rozpoczyna się w 2003 r. w Bydgoszczy. Działalność opiera się na komercjalizacji badań naukowych i prowadzeniu działań doradczych dla biznesu i instytucji publicznych. Prowadzi także projekty dedykowane dla systemów IT. Za sukcesem skrywa się sztab ekspertów, pozwoliło to na stworzenie Działu Badań i Rozwoju opartego na biotechnologii, teleinformatyce i programowaniu. Na uwagę zasługuje również fakt, że SoftBlue należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także że od 2015 roku jest członkiem rynku NewConnect.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *