Spadek inflacji na koniec roku 2020 w Polsce

Informacje przekazane przez GUS znacząco rozminęły się z przewidywaniami. Okazało się, że poziom inflacji CPI w grudniu wyniósł 2,3%. Są to szacunkowe dane, przedstawione przez polski urząd statystyczny. Co więcej, niższa wartość była osiągnięta w kwietniu 2019 r.

Inflacja spada?

Z zestawienia identycznego koszyka towarów i usług z grudnia 2019 roku i z grudnia 2020 roku jednoznacznie wynika podwyżka, jednak wynosi ona raptem 2,3%. Główny Urząd Statystyczny wskazał także, że w zestawieniu z listopadem 2020 roku ceny wzrosty o 0,1%. Z kolei w listopadzie poziom wskaźnika inflacji CPI wyniósł 3,0% w odniesieniu do listopada 2019 roku.

Przewidywania ekonomistów wskazywały, że poziom inflacji CPI rdr. będzie wynosił 2,6%. A w odniesieniu do wcześniejszego miesiąca 0,4%. Informacje przekazane przez GUS posiadają bardziej optymistyczny wygłos. Z pewnością, przemawia za tym także fakt, że dopiero w kwietniu 2019 roku odnotowano niższą wartość. Dopiero po upływie 1,5 roku udało się osiągnąć wartość, która nie przekracza celu inflacyjnego. Dla przypomnienia CPI dla Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5%, jednak możliwe jest odchylenie o 1pp.

Inflacja w Polsce w 2020 r.

W ciągu 2020 r. tylko w ciągu 2 miesięcy inflacja nie przekroczyła 3%. Było to w maju z poziomem 2,9% i w sierpniu z identycznym wynikiem. Najwyższy poziom inflacji odnotowano w lutym, wówczas wynosiła aż 4,7%, a jej wartość można porównać do tej z 2011 r. Przyjmuje się, że w 2020 r. wartość inflacji CPI będzie wynosiła 3,4%.

Przedstawione informacje nie można jeszcze uznawać za całkowicie słuszne. Z pewnością warto poczekać aż do 15 stycznia, kiedy opublikowane będą ostateczne dane.

Opublikowany raport pozwala stwierdzić, że na wzrost inflacji wpłynęła przede wszystkim wyższa cena energii aż o 4,6%. Z drugiej strony zmalały ceny paliwa aż o 8,4% w odniesieniu do grudnia ubiegłego roku. Dostrzegalne jest obniżenie dynamiki cen żywności, wyniosła zaledwie 0,7%. Na wzrost inflacji wpłynęły przede wszystkim drożejące ceny usług, a także żywności i energii elektrycznej.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *