Spółka PZ Cormay SA jako jeden z wygranych koronahosy?

Notowania spółki przypominają jazdę kolejką górką… początkowo bardzo powoli… a potem coraz szybciej w górę i w dół… Tak samo było z notowaniami akcji Cormay- stabilizacja akcji przez dłuższy okres na poziomie 1 zł, gwałtowny skok na przełomie marca i kwietnia, później spadek… obecnie cena akcji oscyluje w okolicy 3zł.

Słów kilka o spółce

Spółka Cormay jest producentem wysokiej jakości odczynników diagnostycznych m.in. testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy oraz aparatury medycznej. Obecnie produkty spółki trafiają do 150 krajów na całym świecie.

Zakończenie testów na utratę wartości aktywów

Zarząd spółki Cormay początkiem kwietnia zakończył testy na utratę ważności aktywów, tym samym stwierdzając utratę wartości trwających prac rozwojowych związanych z opracowaniem oraz wdrążeniem analizatorów:

  • Equisse
  • Hermes Senior
  • Heermes Junior
  • BlueBox.

Spółka podjęła także decyzję o dokonaniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. Głównym powodem tej decyzji były przedłużające się prace nad wdrążeniem powyższych analizatorów do produkcji- sytuacja ta była bezpośrednio spowodowana pandemią.

Spółka Cormay SA w wydanym komunikacie zaznaczyła, iż dokonanie odpisów nie jest jednoznaczne z zatrzymaniem prac projektowych.

Straty za I kwartał

Spółka Cormay odnotowała w I kwartale 7,5 mln zł straty netto, wobec 15,9 mln zł zysku netto rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 2,3 mln zł, wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 1,2 mln zł wobec 4 mln zysku rok wcześniej. Według zarządu spółki negatywny wynik finansowy za I kwartał jest spowodowany czynnikami jednorazowymi.

Na ujemny wynik netto spółki miał ogromny wpływ nagły wzrost wartości CHF w stosunku do PLN- były to koszty niegotówkowe o wartości 4,9 mln zł.  Niestety kurs tych dwóch walut może wpływać negatywnie bądź pozytywnie na wynik finansowy firmy- jest to spowodowane faktem, iż środki ze sprzedaży akcji są zawsze w złotówkach, a w sprawozdaniach Orphée SA są franki szwajcarskie.

Wynik operacyjny został obciążony nakładami na prace rozwojowe w ramach projektów Hermes Senior i Junior oraz BlueBox- koszt odpisów to blisko 0,7 mln zł.

Sprzedaż akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej

Spółka Cormay początkiem maja poinformowała o sprzedaży akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej Konrada Łapińskiego. Sprzedał on cały pakiet akcji, które posiadał- 867 tys. Kolejne 500 tys. akcji sprzedała spółka TTLI, która jest związana z Konradem Łapińskim.  W sumie zostało sprzedanych 1,37 mln akacji spółki- co stanowi 1% kapitału Cormay.

Sprzedaż akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej wzbudziła sporo kontrowersji u inwestorów.

Podpisanie umowy pożyczki

Spółka Cormay podpisała umowę pożyczki z Orphée SA, której kwota opiewa na 3 mln zł. Przeznaczeniem pożyczki jest finansowanie bieżącej działalności Cormay SA. Pożyczka ta została udzielona na warunkach rynkowych, z dwuletnim terminem spłaty.

Szybkie testy na COVID 19- cena akcji w górę

Spółka w połowie lipca poinformowała, iż wyprodukowała nowe szybkie testy na wykrywanie  COVID-19. Tym samym Cormay stała się jedną z koronawirusowych gwiazd na GPW. Spółka bardzo szybko podwoiła wartość swoich akcji, w związku z informacją o dystrybucji testów laboratoryjnych wykrywających COVID-19.

W kwietniu testy tej spółki miały stanowić większość na rynku– niestety spółka nie opublikowała jeszcze raportu za II kwartał.

Wpływ pandemii na notowania spółki

Niewiele pozostało z 100% podwyżki cen akcji Cormaya. Spółka w bardzo szybkim tempie końcem lutego podwoiła wartość swoich akcji– dzięki informacji o szybkich testach na COVID-19, które miały stanowić największą część sprzedawanych testów na rynku polskim- spółka nie wydała komunikatu o zyskach w II kwartale roku.

Od lutego tego roku akcje spółki Cormay przypominają sinusoidę. Od szczytowych lipcowych notowań spółka straciła 40%, lecz w sumie pozostaje na 24% plusie.

Cormay SA jest jedną z kilku spółek, która może zyskać na koronahosy- choć zdania spekulantów na ten temat są podzielone, to jest bardzo prawdopodobne, iż Cormay wkracza dzięki COVID-19 w swój złoty okres.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *