Spółki przez koronawirusa nie wypłacą dywidendy

Rośnie liczba spółek, które z uwagi na pandemię koronawirusa chcą zrezygnować z samej wypłaty dywidendy. Ubezpieczyciele oraz banki robią to za namową KNF-u, niektóre spółki z innego rodzaju branż wychodzą w tej kwestii jednak z własną inicjatywą. Część z nich przerwać może tym samym bardzo długą tradycję dywidendową.

W sumie pandemię koronawirusa , jako przyczynę bezpośrednią rekomendacji wstrzymania dywidendy, już podały trzy banki oraz sześć spółek z pozostałych branż. Spółki między innymi podkreślają niepewność, która jest związana z pandemią koronawirusa oraz samą potrzebę utrzymania płynności z uwagi na „zamknięcie gospodarki”. Ogólnonarodowa kwarantanna, która się przedłuża, pozamykane zakłady oraz problemy z łańcuchami dostaw każą sądzić, że można się niebawem spodziewać następnych komunikatów o rewizji planów dywidendowych.

Musimy także zaznaczyć, że część spółek zatrzymać chce zysk tak „na wszelki wypadek”. Jeśli sytuację się uda opanować w sposób sprawy, chcą one wypłacić w przyszłym roku zaległą dywidendę. Część podmiotów jednak informuje, że pieniędzy potrzebuje tak naprawdę tu i teraz. Sytuacja każdej firmy jest inna i nie warto takich komunikatów z góry wrzucać do jednego koszyka.

Poniższe spółki przez koronawirusa nie wypłacą dywidendy

Poniżej znajduje się przegląd spółek, których zarządy z uwagi na koronawirusa zdecydowały się rekomendować samo wstrzymanie dywidendy.

mBank

mBank w roku 2020 zamierzał wypłacić dywidendę. Pod koniec zeszłego miesiąca pojawiło się zalecenie KNF, aby banki oraz ubezpieczyciele zatrzymali zyski. Z uwagi na sytuację obecną w związku z epidemią oraz możliwymi kolejnymi negatywnymi gospodarczymi konsekwencjami tego stanu oczekują, że zakłady ubezpieczeń i banki, niezależnie od już podjętych działań, zatrzymają całość zysku, który został wypracowany w poprzednich latach.

ING Bank Śląski

Jako kolejny do komunikatu KNF odniósł się ING Bank Śląski. Bank ten także wstrzymał plany dywidendowe. Zarząd ING Bank w marcu rekomendował wypłatę 3,8 złotych dywidendy na akcję. Jednak po piśmie KNF zalecił zatrzymanie całego zysku w spółce.

Santander Bank Polska

Ostatnim bankiem, który się odniósł jak na razie do pisma KNF jest Santander Bank Polska. Zarząd tego banku stosują się do oczekiwań ostatnich KNF rekomenduje niewypłacanie dywidendy oraz przeznaczenie oraz przeznaczenie połowy osiągniętego zysku w roku 2019 na rezerwowy kapitał. Z kolei drugą połowę zysku pozostawić chce niepodzieloną.

LPP

Wśród spółek z tak zwanego indeksu WIG20 decyzję jednoznaczną o braku wypłaty dywidendy podjęło również LPP, czy między innymi właściciel marki Reserved. W swojej decyzji zarząd spółki kieruje się oczywiście dobrem pracowników oraz chęcią utrzymania miejsc pracy czy też zapewnieniem finansowej płynności spółki, w aktualnej bardzo trudnej sytuacji rynkowej, która jest wywołana epidemią koronawirusa.

Kolejne spółki, które nie wypłacą dywidendy

Poza powyższymi spółkami nie sposób wymienić kolejnych jak: Makolab, Alumetal, Eurotel, Lokum Deweloper oraz Atal.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *