Wsparcie na start Startup Heroes

Cel projektu to przede wszystkim stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju start-upów oraz skomercjalizowanie ich pomysłów. Program ma docelowo wesprzeć powstanie stu trzydziestu dwóch nowych przedsiębiorstw na obszarze samego województwa warmińsko-mazurskiego. Inkubator przed projektami otwiera drzwi zarówno z ICT, produkcji żywności oraz ekoenergetyki.

Do pierwszej edycji zgłosiło się aż stu siedemdziesięciu jeden pomysłodawców ze trzech wskazanych branż. W ramach selekcji udało się wyłonić dwudziestu dwóch, którzy zgodnie z samym regulaminem tejże platformy byli zobowiązani do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podczas inkubacji start-upy usługi otrzymały między innymi w zakresie porad księgowych, prawnych, przedsiębiorczości, zarządzania, technicznego wsparcia czy też zakupu usług z rynku. Sam proces inkubacji zakończyli w zasadzie wszyscy zakwalifikowani. Na obecną chwilę aż 8 start-upów z pierwszej edycji otrzymało wsparcie Z PARP (Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Manager inkubacji do dyspozycji

W zasadzie to każdy start-up otrzyma własnego menadżera inkubacji, a więc opiekuna, który nadzoruje przebieg właściwy inkubacji. To właśnie on prowadzi wywiad ze wszystkimi przedstawicielami start-upu, aby móc dopasować ekspertów oraz także usługi do potrzeb biznesu. Poza samym nadzorem na realizacją prawidłową programu menadżer będzie również odpowiedzialny za ocenę systematyczną postępu prac nad pomysłem rozwijanym.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa zaowocowała samą zmianą formy szkoleń czy też Demo Day z bezpośredniej formy na formę zdalną. Po procesie zakończonym manager przygotuje nam raport właśnie z inkubacji. Tenże raport będzie zapisem samej historii rozwoju startupu od momentu rozpoczęcia inkubacji, aż do jej końca. Nie możemy zapomnieć takie o postępach, które pozostały wykonane przez zespół. Już po uzyskaniu rekomendacji pozytywnej start-up starać się może o jeden milion złotych dofinansowania na sam rozwój własnego biznesu, przystępując do konkursu o nazwie – Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.